Skip to main content
ĐGH Phanxicô đọc diễn văn trước Hội Đồng Giám Mục Ý (Getty Images)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Không Có Tội Khi Phê Bình Đức Giáo Hoàng

Rôma, 23/05/2018 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói với hội đồng giám mục Ý rằng “việc phê bình Đức Giáo Hoàng ở đây thì không phải là tội lỗi” khi Ngài khai mạc Cuộc Họp Hội Đồng Giám Mục.

Đức Giáo Hoàng làm rõ ba “nỗi lo” trong bài diễn văn của Ngài: sự giảm sút trong ơn gọi, những bê bối về tài chính, và sự giảm và sáp nhập các giáo phận.

Ngài khích lệ hàng giám mục hãy “nói cách cởi mở”, kêu gọi các vị ấy hãy nói với Ngài “tất cả mọi lời, những quan tâm, những phê bình của các vị - không phải là tội khi phê bình Đức Giáo Hoàng ở đây, đúng, không phải là tội – và những động lực mà anh em mang trong lòng mình”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói Ngài đặc biệt quan tâm đến việc “loạn huyết” của ơn gọi linh mục và đời sống tu trì tại Ý, thêm rằng “Thiên Chúa chỉ biết” có biết bao nhiêu chủng viện và tu viện đã đóng cửa.

Ngài đổ cho những yếu tố như những thay đổi về nhân khẩu, những bê bối trong Giáo Hội và “một nền độc tài của đồng tiền” đang làm nản lòng người trẻ khỏi việc thực hiện những cam kết cả đời.

Nước Ý đang trải qua một “cuộc khủng hoảng ơn gọi” tại một khu vực đã từng là nguồn lớn nhất của những tu viện, và giờ đây đang bước vào “tình trạng vô sinh ơn gọi”.

“Đây là những bận tâm của tôi”, Đức Giáo Hoàng kết luận. “Có là những điểm cần suy tư”.

Đan Sĩ (Theo Catholic Herald)