Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung tại Quảng Trường Thánh Phêrô, 19/10/2016 (REUTERS)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Sự Dấn Thân Cá Nhân Cho Người Đói Và Khát

Vatican, 20/10/2016 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thực hiện Buổi Triều Yết Chung hàng tuần của Ngài tại Quảng Trường Thánh Phêrô vào Thứ Tư, trong đó Ngài đã giảng dạy người tín hữu và hết mọi người thiện chí về một sự dấn thân được canh tân và củng cố trước những nhu cầu thường là khốc liệt của những người thân cận của chúng ta, đặc biệt là những người đang đói và khát.

Đức Thánh Cha nói với người hành hương và khách du lịch đang qui tụ tại Quảng Trường Thánh Phêrô vào dịp này, Ngài suy tư về các Công Việc Thể Lý đầu tiên của Lòng Thương Xót: cho người đói ăn, cho người khát uống.

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh đến sự cần thiết không chỉ là cho một sự dấn thân cá nhân trước những nguyên nhân giống như là xoá bỏ cái đói và đảm bảo quyền được dùng nước và thực phẩm, mà còn một sự dấn thân cá nhân cho người đang đói – nhiều trong số đó là anh chị em thân cận và những anh em đồng loại của chúng ta.

“Được dùng thực phẩm và nước uống là quyền căn bản của con người, nhưng còn quá nhiều thành viên của gia đình nhân loại chúng ta, đặc biệt là các trẻ em, vẫn tiếp tục chịu khổ vì đói và khát”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói. “Trong khi biết ơn trước sự quảng đại và tình liên đới được thể hiện trong trường hợp của nhiều hoàn cảnh bi đát trên thế giới”, Ngài nói tiếp, “chúng ta phải không được quên rằng công việc của lòng thuơng xót này mời gọi chúng ta đáp trả cách cá nhân trước những hoàn cảnh cụ thể của những người đang cần giúp đỡ trong cuộc sống của chúng ta”.

Không dùng đến bài nói chuẩn bị trước, Đức Giáo Hoàng Phanxciô nói, “Nghèo theo nghĩa trừu tượng không thách đố chúng ta: nó làm cho chúng ta nghĩ, làm cho chúng ta phàn nàn; nhưng khi chúng ta thấy sự nghèo ở nơi thân xác của một người đàn ông, người phụ nữ, một đứa trẻ, thì điều này sẽ thách đố chúng ta – và do đó, thói quen đó mà chúng ta hay phớt lờ người cần giúp đỡ, không đến gặp gỡ họ, che đậy điều gì đó vốn là thực tại của người đang cần giúp đỡ với những thói quen thời thượng, để tránh né tiếp xúc với người đang cần giúp đỡ”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói “Sẽ không còn bất cứ một khoảng cách nào giữa tôi và người nghèo mà tôi gặp nữa”.

Đan Sĩ (Theo Vatican Radio)