Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Sự giàu có đích thực được tìm thấy ở nơi Chúa Giêsu, chứ không phải nơi đồng tiền

Vatican (MAS) – Vào Thứ Tư, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã phê bình những người dành nhiều sự chú tâm đối với đồng tiền hơn là các bí tích hay giúp người khác tìm kiếm được sự giàu có đích thực – một mối quan hệ với Chúa Giêsu Kitô.

“Biết bao nhiêu lần tôi nghĩ về điều này khi tôi thấy một số giáo xứ nơi mà người ta nghĩ rằng tiền thì quan trọng hơn các bí tích! Xin vui lòng! Một Giáo Hội nghèo: chúng ta hãy xin Chúa điều này”, Đức Giáo Hoàng nói vào ngày 7/8.

Tin Mừng dạy đừng đặt niềm tin vào các nguồn tài chính, nhưng vào “sự giàu có đích thực” đó là một mối quan hệ với Chúa Giêsu Kitô, Ngài nói. “Thật ra chúng ta – như Thánh Phaolô nói – ‘nghèo, nhưng lại có thể làm cho nhiều người giàu có; như những người không có gì cả nhưng lại sở hữu mọi sự’”.

“Và chúng ta, mỗi người chúng ta, chúng ta có gì? Đâu là sự giàu có của chúng ta, kho báu của chúng ta? Chúng ta có thể làm cho người khác giàu có bằng điều gì? Ngài đặt câu hỏi.

“Sự giàu có của chúng ta là Tin Mừng, vốn làm tỏ hiện sức mạnh của danh Chúa Giêsu là Đấng làm nhiều phép lạ”.

“Ở đây hình ảnh về Giáo Hội xuất hiện, vốn nhìn những người đang gặp khó khăn, không nhắm mắt lại, biết cách nhìn vào nhân loại khi đối diện để tạo nên những mối quan hệ ý nghĩa, những chiếc cầu bằng hữu và tình liên đới thay vì những rào cản”, Ngài nói.

Âu Dương Duy (CNA)