Skip to main content
ĐGH Phanxicô trước linh ảnh cổ tại Đền Thờ Đức Bà Cả (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô Thiết Lập Lễ Mới Về Đức Maria, Mẹ Giáo Hội

Vatican, 05/03/2018 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ra sắc lệnh là lòng tôn kính xưa dành cho Đức Trinh Nữ Maria, dưới tước hiệu Mẹ Giáo Hội, sẽ được thêm vào Lịch Công Giáo Rôma.

Buổi cử hành phụng vụ, B. Mariæ Virginis, Ecclesiæ Matris, sẽ được cử hành thường niên là Lễ Nhớ vào ngày sau Lễ Hiện Xuống.

Trong một sắc lệnh được công bố vào Thứ Bảy do Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích thức hiện, Đức Hồng Y Robert Sarah, Bộ Trưởng, nói quyết định của Đức Giáo Hoàng dựa trên truyền thống xoay quanh việc tôn kính Mẹ Maria là Mẹ Giáo Hội.

Ngài nói Đức Thánh Cha mong muốn cổ võ lòng sùng kính này để “khích lệ sự gia tăng cảm thức mẫu tử của Giáo Hội ở nơi các mục tử, các tu sĩ và tín hữu, cũng như là một sự gia tăng về lòng nhiệt thành đúng đắn dành cho Đức Maria”.

‘Mẹ Giáo Hội’ theo truyền thống

Sắc lênh suy tư về lịch sử của nền thần học Thánh Mẫu trong truyền thống phụng vụ của Giáo Hội và các tác phẩm của các Giáo Phụ.

Sắc lệnh nói rằng Thánh Augustine và Thánh Giáo Hoàng Leo Cả cả hai đều suy tư về tầm quan trọng của Đức Trinh Nữ Maria trong mầu nhiệm Đức Kitô.

“Thực vậy vị trước đó [Thánh Augustine] nói rằng Đức Maria là mẹ của các chi thể của Đức Kitô, vì với lòng bác ái Mẹ đã cộng tác vào việc tái sinh của người tín hữu vào trong Giáo Hội, trong khi vị sau [Thánh Leo Cả] nói rằng việc hạ sinh của Đầu cũng là vieej hạ sinh của thân xác, do đó cho thấy rằng Đức Maria nhất định là Mẹ Của Đức Kitô, Con Thiên Chúa, và là Mẹ của các chi thể của Thân Mình Mầu Nhiệm của Ngài, chính là Giáo Hội”.

Sắc lệnh nói rằng những suy tư này là kết quả của “vai trò làm mẹ thánh của Đức Maria từ sự hiệp nhất gần gũi trong công trình của Đấng Cứu Chuộc”.

Kinh Thánh, sắc lệnh nói, phác họa Mẹ Maria ở dưới chân thập giá (x. Ga 19:25). Ở đó Mẹ trở thánh Mẹ của Giáo Hội khi Mẹ “chấp nhận giao ước tình yêu của Con Mẹ và đón nhận hết mọi người ở nơi con người của người môn đệ được yêu là các con trai và con gái để được tái sinh vào sự sống đời đời”.

Vào năm 1964, sắc lệnh nói, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI “Đã tuyên bố Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc” là ‘Mẹ Giáo Hội, là có ý nói với hết mọi người Kitô Hữu, tín hữu cũng như mục tử, những người goi Mẹ là Mẹ yêu dấu nhất và thiết lập rằng ‘Mẹ Thiên Chúa cần phải được tôn vinh hơn nữa và được toàn thể người dân Kitô Hữu khẩn cầu qua những tước hiệu dịu dàng nhất của Mẹ’”.

Thánh Lễ Tùy Nghi giờ đây được trở thánh một việc cử hành cố định

Do đó, trong Năm Thánh Hòa Giải năm 1975, Giáo Hội thêm vào Thánh Lễ tùy nhi trong Bộ Lễ Rôma để tôn vinh Đức Maria Diễm Phúc, Mẹ Giáo Hội.

Với sắc lệnh hiện tại, Đức Giáo Hoàng Phanxicô thêm việc cử hành ấy vào phụng vụ Giáo Hội toàn cầu là Lễ Nhớ vào một ngày cố định.

Bộ Phụng Tự đã ấn hành các bản văn phụng vụ chính thức bằng tiếng Latinh. Các bản dịch, sắc lệnh nói rõ, được chuẩn bị và phê chuẩn bởi các Hội Đồng Giám Mục trước khi được Thánh Bộ xác nhận.

Đan Sĩ (Theo Vatican News)