Skip to main content
ĐGH Phanxicô gặp gỡ Viện Giáo Hoàng Về Sự Sống (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Tôn Trọng Sự Sống Bắt Đầu Từ Sự Tôn Trọng Thân Xác Con Người

Vatican, 26/06/2018 (MAS) – Viện Giáo Hoàng về Sự Sống đang tổ chức một buổi tập huấn 2 ngày 25-26/06. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gặp gỡ các tham dự viên vào Thứ Hai và chia sẻ những suy nghĩ của Ngài với họ liên quan đến chủ đề: Những Khởi Đầu Bình Đẳng. Nhưng Rồi Sau Đó? Một Trách Nhiệm Toàn Cầu.

Khoa Học phục vụ sự sống

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bắt đầu khi nói rằng “nền sinh thái con người” cần phải được khích lệ để xem xét đến “phẩm chất đạo đức và thiêng liêng của sự sống trong tất cả các giai đoạn của nó”. Những nghiên cứu khoa học về con người nhân loại là quan trọng, nhưng cần phải được tháp nhập vào trong sự nhận biết rộng hơn về nguồn gốc của con người. Sự sống con người “làm cho cảnh tượng thế giới trổ sinh với sự kinh ngạc của lời và tư tưởng, của những tình cảm và tinh thần”, Đức Giáo Hoàng nói.

Hoạt động cho sự chết

Khi các bé thơ bị trở thành đối tượng của chiến tranh và tước đoạt; khi người già bị bỏ mặc – “chúng ta thay vào đó thực hiện công việc ‘dơ bẩn’ của sự chết”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục. Người Kitô Hữu phải mạnh mẽ trong động lực của mình và dấn thân chính mình cách tích cực hơn nữa để làm việc chống chống lại những công việc như thế vốn được nuôi dưỡng bởi sự chết, Ngài nói.

Phẩm giá của con người nhân loại

Đạo đức sinh học Kitô Giáo phải không định nghĩa giá trị của con người khởi đi từ bệnh tật. Nó phải bắt đầu bằng “niềm xác tín sâu thẳm về phẩm giá bất khả xâm phạm của con người, như Thiên Chúa yêu thương mỗi người” qua từng giai đoạn và hoàn cảnh sống, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói.

Tầm nhìn cao cả

Một tầm nhìn cao cả cẩn đặt con người với hoàn cảnh cả về những kết nối và những khác biệt mà chúng ta sống, khởi đi từ thân xác con người. “Chính qua thân xác chúng ta mà con người ở trong mối quan hệ với môi trường và các vật thể sống khác”, Đức Giáo Hoàng nói, khi trích dẫn Laudato Si’. Những người hiểu thế giới là quà tặng của Thiên Chúa trước hết chấp nhận thân xác của họ là quà tặng của Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng nói.

Đạo đức sinh học toàn cầu

Lệ thuộc vào những qui định thuần túy mang tính pháp lý hay sự trợ giúp kĩ thuật trong đạo đức sinh học sẽ chẳng bao giờ đảm bảo phẩm giá con người nhân loại. Điều đó chỉ xuất phát từ “sự hỗ trợ đủ về một sự tương cận con người có trách nhiệm”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói.

Đích điểm sau cùng của sự sống

Một nền văn hóa sự sống luôn nhìn đến đích điểm sau cùng của sự sống, Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc. Sự khôn ngoan Kitô Giáo phải đóng góp cách đầy đam mê cho tư tưởng là “con người được tiền định để thông phần vào sự sống của Thiên Chúa” sau khi chết nơi mà chúng ta sẽ vẫn ở trong sự kính sợ vĩnh cửu trước mọi sự” ‘vô hình’ và ‘hữu hình’, được kín ẩn trong hầm mộ của Đấng Tạo Dựng”.

Âu Dương Duy (Theo Vatican News)