Skip to main content
Giờ kinh Truyền Tin vào Chúa Nhật, 27/08/2017 (AP)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô Trong Giờ Kinh Truyền Tin: Tất Cả Mọi Người Đều Có Vai Trò Trong Việc Xây Dựng Giáo Hội

Vatican, 28/08/2017 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đọc Kinh Truyền Tin cùng những người khách hành hương và khách du lịch tập trung tại Quảng Trường Thánh Phêrô vào Chúa Nhật.

Cảnh tượng Tin Tin

Trước khi xướng kinh truyền thống kính Đức Mẹ, Đức Thánh Cha đã suy tư về bài đọc trong ngày từ Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu, mà trong đó Chúa hỏi các môn đệ, “Anh em bảo thầy là ai?” và Phêrô thưa, “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống”.

Chúa Giêsu trả lời Thánh Phêrô, "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời: sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở".

Đức Kitô xây dựng Hội Thánh trên những nền tảng vững chắc

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói Chúa tiếp tục xây dựng Giáo Hội của Ngài trong thời đại chúng ta. “Ngay cả hôm nay với chúng ta”, Ngài nói, “Đức Kitô mong muốn xây dựng Giáo Hội của Ngài, ngôi nhà này trên nền tảng vững chắc, tuy dù không bao giờ rạn nứt, nhưng vẫn luôn luôn cần được cải tổ, sửa lại, như trong thời của Thánh Phanxicô Assisi”.

Không có “viên đá” nào là vô ích

Đức Giáo Hoàng Phanxicô khích lệ người đã lãnh nhận Phúc Âm, và những người mà Phúc Âm hướng đến, là những viên đá nhỏ thường làm cho chúng ta khó chịu nhất khi chúng ta cảm thấy nó ở dưới chân, hoặc có vẻ như không phù hợp để sử dụng cho việc xây dựng những công trình lớn, nói rằng không ai mà không có nhiệm vụ cần thực hiện, một vai trò cần chu toàn trong vai trò là nguyên liệu xây dựng.

“Không một viên đá nào là vô ích cả”, Ngài nói.

Đức Giáo Hoàng tiếp tục nói, “Thay vào đó, trong bàn tay của Chúa Giêsu thì những viên đá nhỏ nhất cũng trở thành quý giá, vì Ngài nhặt nó lên, nhìn vào nó bằng sự dịu dàng, làm việc với nó bằng Thần Khí của Ngài và đặt nó vào đúng chỗ, nơi mà Ngài có tư tưởng là sẽ đặt, và nơi nó có thể là hữu dụngn hất cho toàn thể toà nhà”.

Đan Sĩ (Theo Vatican Radio)