Skip to main content
Đức Giáo Hoàng rửa tội cho các cháu bé (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Lễ Phép Rửa: Hãy thông truyền niềm tin tại gia đình

Vatican, 14/01/2019 (MAS) – Nói với các bậc cha mẹ trong bài giảng lễ Chúa Nhật, Đức Thánh Cha đã suy tư về nghĩa vụ của cha mẹ trong việc thông truyền niềm tin cho thế hệ kế tiếp.

“Các bạn đã xin Giáo Hội đức tin cho con cái các bạn, và hôm nay các cháu sẽ nhận lãnh Chúa Thánh Thần và ơn đức tin ở nơi linh hồn và tâm hồn mỗi cháu”.

Nhưng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “niềm tin này phải được phát triển; nó phải lớn lên”.

Thông truyền đức tin tại gia đình

Trước khi các trẻ học về niềm tin nơi các lớp giáo lý, Đức Giáo Hoàng nói, thì các bậc cha mẹ của chúng phải thông truyền niềm tin tại nhà, “vì niềm tin luôn được thông truyền ‘theo ngôn ngữ riêng’, nghĩa là, ngồn ngữ bản xứ được nói trong các môi trường gia đình.

Đức Giáo Hoàng nói các bậc cha mẹ thông truyền niềm tin qua gương và lời nói của họ, và qua việc dạy cho con cái họ biết cách làm Dấu Thánh Giá.

Ngài nói niềm tin phải được thông truyền “bằng đời sống đầy tràn đức tin của các bạn”, để con cái thấy tình yêu và bình an hôn nhân trong môi trường gia đình. “Để các cháu thấy Chúa Giêsu ở đó”.

Đừng cãi nhau trước mặt con cái

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đưa ra cho các bậc cha mẹ một lời khuyên.

“Đừng bao giờ cãi nhau trước mặt con cái các bạn”, Đức Giáo Hoàng nói. “Thật bình thường là các bậc cha mẹ nên tranh luận; điều ngược lại sẽ thật là lạ. Hãy thực hiện việc này, nhưng đừng để chúng nghe hay thấy”.

“Các bạn không có ý tưởng về sự đắng cay mà nó tạo ra khi một đứa trẻ thấy cha mẹ nó cãi nhau”.

Ngài nói đây là một lời khuyên “vốn sẽ giúp cho các bạn thông truyền nièm tin”.

Hãy thoải mái

Sau cùng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mời gọi các bậc cha mẹ hiện diện trong nghi thức hãy giúp cho con cái họ thoải mái, và cho chúng bú mớm nếu chúng đói.

“Đối với các bạn là những bà mẹ tôi nói: Hãy cho con các bạn bú mớm, đừng lo lắng. Chúa muốn điều này”.

Âu Dương Duy (Vatican News)