Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô truyền chức linh mục cho 19 thầy tại Đền Thờ Thánh Phêrô, 12/05/2019 (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô truyền chức linh mục cho 19 thầy tại Đền Thờ Thánh Phêrô

Vatican, 12/05/2019 (MAS) – Trên nền tảng nguy nga của Đền Thờ Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào Chúa Nhật đã truyền chức linh mục cho 19 thầy. Bài Giảng của Ngài, như trong quá khứ, dựa  trên công thức có sẵn cho các Thánh Lễ Phong Chức được các giám mục chủ sự.

Vị Mục Tử Nhân Lành

Trong bài giảng, Ngài nói với các tân linh mục “hãy luôn nhớ về gương Vị Mục Tử Nhân Lành là Đấng đã đến không phải để được phục vụ mà là để phục vụ, để tìm kiếm và cứu những người bị hư mất”. Ngài cũng làm rõ rằng điều mà các tân linh mục đi vào “không phải là một tổ chức văn hoá hay một hiệp hội thương mại”. “Anh em là một phần của sứ vụ của Đức Kitô”, Đức Giáo Hoàng nói.

Không bao giờ mỏi mệt xót thương

Vào Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi, còn được biết đến là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói các tân linh mục không “được mỏi mệt xót thương”. Khi tập trung các tư tưởng vào Bí Tích Hoà Giải, Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi 19 tân linh mục hãy “xót thương như Chúa Cha, như Chúa Giêsu xót thương chúng ta, với tất cả chúng ta”.

Cho đi nhưng không như anh em nhận lãnh

Đức Giáo Hoàng cũng đã khích lệ các tân linh mục hãy chú ý đến việc cử hành Thánh Thể. “Chúa muốn cứu chúng ta nhưng không. Chính Ngài đã nói với chúng ta: “Hãy cho nhưng không vì anh em đã nhận nhưng không”. “Việc cử hành Thánh Thể, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, là đỉnh cao của việc Chúa cho đi nhưng không. Xin vui lòng đừng làm vấy bẩn Thánh Lễ với những lợi lộc nhỏ nhen”.

Vị linh mục, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói thêm, cần phải “gần gũi Thiên Chúa trong cầu nguyện”, “gần với giám mục”, “với giáo dân”, “với các anh em linh mục khác”, và “gần với Dân Thiên Chúa”.

Đan Sĩ (Vatican News)