Skip to main content
ĐGH Phanxicô chào các tham dự viên phiên họp của Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Liên Tôn

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Vai Trò Trung Tâm Của Phụ Nữ Trong Công Cuộc Đối Thoại Liên Tôn

Vatican, 10/06/2017 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào Thứ Sáu đã gặp gỡ các tham dự viên trong phiên họp khoáng đại của Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Liên Tôn, những người đang thảo luận về sự đóng góp thiết yếu của phụ nữ đối với các mối quan hệ liên niềm tin.

Đức Giáo Hoàng bắt đầu bằng việc nhất mạnh công việc và phẩm giá của phụ nữ quá thường xuyên bị đe doạ bởi bạo lực và hận thù thế nào điều vốn xé nát các gia đình và xã hội. Đối diện với những thách đố của thế giới toàn cầu hoá của chúng ta, Ngài nói, có một sự cần thiết quan trọng để nhận ra những khả năng của phụ nữ để dạy những giá trị của sự hiệp nhất và huynh đệ vốn có thể làm biến đổi gia đình nhân loại.

Do đó thật là lợi ích cho xã hội khi người phụ nữ ngày càng có sự hiện diện trong đời sống xã hội, chính trị và kinh tế - cũng như trong đời sống của Giáo Hội - ở cấp độ quốc gia và quốc tế, Đức Giáo Hoàng nói. Quyền của người phụ nữ, Ngài khẳng định, phải được xác nhận và bảo vệ, bao gồm, nếu cần thiết, qua cả các phương thế pháp lý.

Trong vai trò của họ là những nhà giáo dục trong gia đình và vượt xa hơn nữa, Đức Giáo Hoàng tiếp tục, người phụ nữ có một ơn gọi đặc biệt để nuôi dưỡng những đường lối sáng tạo của việc đón nhận và tôn trọng người khác. Bất luận họ có là người mẹ hay không, thì sự đóng góp của phụ nữ trong lãnh vực giáo dục là vô giá, Ngài nói.

Phụ nữ và đàn ông, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, qua những vai trò và trực giác khác nhau của mình, cả hai đều được mời gọi đến với nhiệm vụ dạy về tình huynh đệ và hoà bình. Người phụ nữ, những người có liên hệ quá gần gũi với mầu nhiệm sự sống, có thể đóng góp nhiều qua việc chăm sóc đời sống của họ và niềm xác tín của họ rằng tình yêu là sức mạnh duy nhất có thể biến thế giới thành một nơi đáng sống hơn cho mỗi người chúng ta.

Phụ nữ, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, thường chỉ là những người được thấy là đang đồng hành với người khác, đặc biệt là những thành viên yếu thế nhất của gia đình hay xã hội. Qua việc chăm sóc của họ dành cho các nạn nhân của mâu thuẫn và tất cả mọi người đang đối diện với những thách đố hằng ngày của cuộc sống, họ dạy cho chúng ta cách vượt thắng nền văn hoá quẳng đi.

Đức Giáo Hoàng kết thúc bằng việc nhấn mạnh tầm quan trọng của những giá trị này trong công việc của đối thoại liên tôn. Trong cái gọi là đối thoại của cuộc sống, nơi mà người phụ nữ thường có liên hệ hơn đàn ông, thì họ có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn những thách đố của những xã hội đa văn hoá của chúng ta.

Nhưng vượt ra khỏi điều đó, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, nhiều người phụ nữ được chuẩn bị kĩ càng để góp phần vào những thảo luận tôn giáo và thần học ở các cấp cao nhất, cùng với các đồng nghiệp nam của họ. Thật cần thiết hơn bao giờ hết là khi họ làm thế, Ngài nói, để các kĩ năng lắng nghe, đón nhận và mở ra cho người khác của họ có thể trở thành việc phục vụ trong việc đan dệt nên tấm vải tinh tế của công cuộc đối thoại giữa tất cả mọi người nam nữ thiện chí.

Đan Sĩ (Theo Vatican Radio)