Skip to main content
ĐGH Phanxicô chủ sự Thánh Lễ Chúa Nhật Lòng Thương Xót tại Quảng Trường Thánh Phêrô, 08/04/2018 (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô Vào Chúa Nhật Thương Xót: Hãy Chiêm Ngắm Tình Yêu Vô Biên

Vatican, 09/04/2018 (MAS) – Trong bài giảng của Ngài trong Lễ Chúa Nhật Lòng Thương Xót, Đức Giáo Hoàng Phanxicô chỉ ra rằng động từ “nhìn” được lặp đi lặp lại trong bản văn Tin Mừng (Ga 20:19-31). Mặc dù các môn đệ nhìn thấy Chúa, thì Tin Mừng “không mô tả cách mà các vị ấy thấy Ngài”, Đức Giáo Hoàng nói. Bằng việc đề cập đến chi tiết “Ngài cho họ thấy tay và cạnh sườn Ngài” (c. 20), Tin Mừng dường như “nói cho chúng ta biết rằng đó là cách mà các môn đệ thấy Ngài”, và Tôma, “nhận ra Chúa Giêsu: qua các vết thương của Ngài”.

“Nhìn thấy” đối với chúng ta

Thánh Tôma muốn “nhìn thấy bên trong”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục. Ngài muốn chạm “bằng tay mình các vết thương của Chúa, các dấu chỉ của tình yêu của Chúa”. Đây là cách mà Thánh Tôma trở thành người anh em song sinh của chúng ta, vì quá thường là chúng ta cần biết cho chính bản thân chúng ta là Thiên Chúa tồn tại hơn là nghe theo lời của người khác nói về điều đó. “Không, chúng ta cũng cần ‘thấy Thiên Chúa’, để chạm vào Ngài bằng đôi bàn tay của chúng ta để biết rằng Ngài đã sống lại vì chúng ta”, Đức Giáo Hoàng nói.

Một câu chuyện Tình Yêu

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói cho chúng ta biết rằng chính qua việc thấy các vết thương của Chúa Giêsu mà các môn đệ trong mọi thời đại biết rằng chúng ta đã được tha thứ vì chúng ta “chiêm ngắm tình yêu vô biên chảy tràn từ trái tim của Ngài” – một trái tim đang rung đập vì mỗi người. Khi Tôma chạm vào các vết thương của Chúa, thì Chúa Giêsu trở thành “Chúa của Con và Thiên Chúa của con”. Đức Giáo Hoàng Phanxicô mô tả sự chiếm hữu Thiên Chúa là của con như là “một câu chuyện tình”. Người môn đệ không chắc chắn, lung lay sau đó đã phải lòng với Thiên Chúa khi nói với Ngài: “Chúa trở thành người vì con, Chúa đã chết và đã sống lại vì con và do đó Ngài không chỉ là Thiên Chúa; Ngài là Thiên Chúa của con, Chúa là cuộc sống của con. Ở nơi Chúa con đã tìm thấy một tình yêu mà con đang tìm kiếm, và nhiều hơn con có thể hình dung”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói.

Nếm trải tình yêu này

Đức Giáo Hoàng nói chúng ta có thể bắt đầu nếm trải tình yêu mới phát hiện này qua cùng một ơn ban mà Chúa Giêsu đã ban vào tối Phục Sinh của Ngài: Việc tha thứ tội lỗi. Trước sự tha thứ thì chúng ta có thể nấp sau cánh của của sự xấu hổ, thoái lui và tội lỗi.

Ân sủng sẽ giúp chúng ta hiểu sự xấu hổ như là “bước đầu tiên hướng đến một cuộc gặp gỡ” và như là “một lời mời gọi kín ẩn của linh hồn đang cần Chúa để vượt thắng sự dữ”, Đức Giáo Hoàng nói.

Thoái lui cám dỗ chúng ta tin rằng chẳng có gì đổi thay khi chúng ta thấy bản thân mình lầm lỗi, giống như các môn đệ nản lòng sau khi ‘chương Giêsu’ của đời họ dường như đã kết thúc. Vào một điểm nào đó, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng “chúng ta khám phá rằng sức mạnh của sự sống là lãnh nhận sự tha thứ của Thiên Chúa và tiến bước từ sự tha thứ đến sự tha thứ”.

Cánh cửa khép kín sau cùng được mở ra là tội lỗi. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc nhớ chúng ta rằng Chúa Giêsu “yêu thích đi vào một cách cụ thể ‘những cánh của khép kín’, khi mọi lối vào dường như là bị khóa lại”. Khi chúng ta đi xưng tội, thì chúng ta sẽ học biết rằng mọi sự chúng ta tin tách lìa chúng ta ra khỏi Thiên Chúa – tội lỗi – thay vì “trở thành một nơi chúng ta gặp gỡ Ngài. Ở đó Thiên Chúa là Đấng đã bị thương bởi tình yêu đến gặp gỡ các thương tích của chúng ta”.

Đan Sĩ (Theo Vatican News)