Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đến với Dòng Capuchin trong Tổng Công Nghị, 14/09/2018 (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô với Anh Em Dòng Capuchin: Sự vĩ đại thật ở nơi sự nhỏ bé

Vatican, 15/09/2018 (MAS) – Sau khi đón tiếp tân Bề Trên Tổng Hội, Cha Roberto Genuin, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhìn nhận một vài tâm điểm của Tổng Công Nghị năm nay. Những tâm điểm này gồm việc nghiên cứu chủ đề “hãy mang lấy ách của tôi...và học cùng tôi”; và một tài liệu sẽ “giúp dẫn dắt người thánh hiến vào trọng tâm của Tin Mừng”.

Chúa Đơn Sơ

Trong bài diễn từ đã chuẩn bị được giao cho các thầy ngay khởi đầu cuộc gặp gỡ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã kêu gọi các tu huynh hãy tự thúc đẩy chính bản thân họ “sống việc phục vụ đời tu và các hoạt động cách nhưng không, khiêm nhường và hiền lành”. Ngài giải thích rằng qua việc làm như thế, các vị sẽ theo gương của Thánh Phanxicô Assisi. “Bằng cách này, với những việc làm cụ thể hằng ngày, anh em có thể mang lại cho đời sống ‘điều nhỏ bé’ vốn là đặc trưng của những người môn đệ Thánh Phanxicô”.

“Đây là cách mà Thiên Chúa hành động”, Đức Giáo Hoàng nói. “Ngài làm mọi sự cách đơn sơ. Sự khiêm nhường và đơn sơ là phong cách sống của Chúa”. Cùng một phong cách sống này mà những người Kitô Hữu được mời gọi mặc lấy trong đời sống và trong sứ vụ của chúng ta.

“Sự lớn lao thật sự là làm cho anh em trở nên nhỏ bé, và phục vụ”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói.

Ngài hỏi rằng “với ‘sự nhỏ bé’ ấy trong tâm hồn của anh em và lối sống của anh em mang lại sự chia sẻ của anh em vào trong những nỗ lực phúc âm hóa của Giáo Hội”. Điều này có thể được thực hiện, theo Đức Giáo Hoàng Phanxicô, “bằng việc đưa công việc tông đồ cách đại lượng vào trong mỗi liên hệ trực tiếp với các cộng đoàn khác nhau – đặc biệt là với người nghèo và người khổ đau”.

Niềm vui Tin Mừng là một chỉ dẫn

Đức Giáo Hoàng Phanxicô khích lệ anh em Dòng Capuchin đừng đánh mất niềm hy vọng khi đối diện với những khó khăn. “Hãy để cho niềm vui Tin Mừng trở thành một nguồn sức mạnh và sự nhất quán của anh em”, Đức Giáo Hoàng nói.

“Thời đại chúng ta đang thể hiện những dấu chỉ của sự chán nản thiêng liêng và đạo đức khác nhau do bởi mất sự an toàn và những tham chiếu ủi an đối với niềm tin”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói. Ngày nay, người ta cảm thấy cần được chấp nhận, lắng nghe, và soi sáng bằng tình yêu. Ngài nói rằng anh em Capuchin tạo nên những kết nối với người dân qua phong cách sống có thể liên hệ được của họ - “sự tham gia tích cực của họ vào trong những vấn đề cụ thể, trong cuộc đối thoại thiêng liêng và trong việc thi hành Bí Tích Hòa Giải”.

Ngài mời gọi họ “hãy nuôi dưỡng tinh thần nhiệt thành vốn thông truyền cho tất cả mọi người lời mời gọi của ‘những sự trên cao’”. “Cách này”, Đức Giáo Hoàng nói, “anh em sẽ trở nên thuyết phục hơn”.

Hiệp nhất và hiệp thông

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng một khía cạnh quan trọng khác của đời sống trong cộng đoàn Capuchin là “sự hiệp nhất và hiệp thông”, vốn được chu toàn qua việc dành thời gian đẻ lắng nghe và hoán cải, để “củng cố sự biện phân huynh đệ”.

Sự đơn sơ là căn tính

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhìn nhận lịch sử của Dòng Capuchin, “phong phú về những chứng nhân can đảm cho Đức Kitô và Tin Mừng – nhiều trong số đó đã được tuyên Thánh và Chân Phúc”. Ngài kết thúc khi nói “thành hiến toàn vẹn cho Thiên Chúa đến mức tử đạo, đời sống đơn giản nơi người dân, nhạy bén với người nghèo, sự đồng hành thiêng liêng như là một cách tiếp cận và sự khiêm nhường vốn giúp mọi người cảm thấy được đón tiếp”. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, đây là căn tính của Dòng Capuchin.

Đan Sĩ (Vatican News)