Skip to main content
Đức Giáo Hoàng họp với Nhóm C9 tại Vatican, 12/06/2018 (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng sẽ gặp gỡ các chủ tịch hội đồng giám mục trên toàn thế giới để thảo luận về nạn lạm dụng trẻ em

Vatican, 13/09/2018 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã triệu tập hết mọi Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục trên toàn thế giới về dự một cuộc họp tại Rôma để thảo luận về việc ngăn chặn tình trạng lạm dụng trẻ em và những người lớn mỏng giòn.

Thông báo đã được thực hiện bởi Phó Giám Đốc Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh, Paloma García Ovejero, tại buổi họp báo nói về cuộc họp của Hội Đồng Hồng Y Cố Vấn đã kết thúc vào sáng Thứ Tư.

Cuộc họp về việc ngăn chặn tình trạng lạm dụng

Một thông cáo từ Hội Đồng Hồng Y đã đưa ra chi tiết nhiều hơn. Cuộc họp với Đức Giáo Hoàng sẽ diễn ra tại Vatican từ ngày 21-24/02/2019. Thông cáo của Hội Đồng nhấn mạnh rằng trong suốt tuần nhóm họp này, Hội Đồng đã “suy tư cách trọn vẹn cùng nhau với Đức Thánh Cha về vấn đề lạm dụng”.

Buổi tóm lược tin vào Thứ Tư đã được dành để nói về cuộc họp tuần này của Hội Đồng Hồng Y Cố Vấn. Bà Ovejerdo đã nhấn mạnh rằng tất cả các thành viên của Hội Đồng đều hiện diện, với sự ngoại lệ của Đức Hồng Y George Pell, Đức Hồng Y Francisco Javier Errázuriz và Đức Hồng Y Laurent Monsengwo Pasinya. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tham gia đầy đủ vào công việc của các Hồng Y, mặc dù Ngài vắng mặt tại một số thời điểm vì những bổn phận chính thức khác.

Cải tổ Giáo Triều

Theo bà phó giám đốc, “Phần lớn công việc của Hội Đồng được dành để đưa ra những điều chỉnh sau cùng cho việc soạn thảo Hiến Chế mới về Giáo Triều Rôma, vốn có tên là Praedicate evangelium”. Một bản thảo đã được gửi lên Đức Thánh Cha, với sự mong đợi là văn kiện sẽ được xem xét về mặt giáo luật, và sẽ điều chỉnh hơn nữa.

Trong các phiên họp của Hội Đồng, Đức Hồng Y Seán Patrick O’Malley, O.F.M. Cap., đã cập nhật cho những vị hiện diện công việc của Ủy Ban Giáo Hoàng về Bảo Vệ Trẻ Em. Sau cùng, một lần nữa các Hồng Y đã thể hiện sự liên đới trọn vẹn với Đức Giáo Hoàng Phanxicô trước các điều đã xảy ra trong vài tuần qua.

Âu Dương Duy (Vatican News)