Skip to main content
Hội thảo "Veritatis Gaudium" tại Naples (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng tại Naples: Di Dân và Thần Học ở Địa Trung Hải

Vatican, 20/06/2019 (MAS) – Trong chuyến thăm một ngày đến thành phố Naples miền nam nước Ý vào ngày 21/06, Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ thực hiện bài diễn văn có tựa đề “Thần Học sau Veritatis Gaudium trong bối cảnh vùng Địa Trung Hải”.

Sự kiện diễn ra trong một sáng kiến qui tụ các chuyên gia quanh bàn để thảo luận về thần học trong mối liên hệ với hoàn cảnh hiện tại của khu vực Địa Trung Hải vốn đang chịu tác động của tình trạng di dân, liên văn hoá và sự cần thiết đối thoại liên tôn và đại kết.

Sự kiện được tổ chức bởi các vị Dòng Tên là những người đang quản lý “Phân Khoa Giáo Hoàng về Thần Học tại Naples Miền Nam Nước Ý. Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ được Đức Tổng Giám Mục Hồng Y Crescenzio Sepe đón tiếp, và trưởng Khoa Thần Học. Trong chuyến thăm, Ngài sẽ dùng bữa trưa với Dòng Tên khắp khu vực Châu Âu – Địa Trung Hải.

Hiến chế tông đồ Veritatis Gaudium của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã được công bố vào Tháng 1/2018 và đã đề ra những qui định mới trong việc quản trị và đào tạo của tất cả mọi tổ chức cấp các bằng trong giáo hội.

Trong đó, Đức Giáo Hoàng mời gọi các thần học gia và các triết gia hãy luôn mở ra cho Maius (sự cao cả) của Thiên Chúa và của chân lý, vốn luôn trong sự phát triển. Hiến chế cũng mời gọi các tổ chức phát triển các thủ tục cho việc đào luyện người tị nạn và di dân.

Cha Dòng Tên Pino Di Luccio, hiện là Trưởng Khoa. Ngài nói với Vatican Radio rằng chương trình cho sự kiện cho thấy hàng loạt các bài tham luận sẽ chiếu ánh sáng trên bối cảnh mới tại các nước Địa Trung Hải đang bị tác động bởi tình trạng di dân và liên văn hoá. Ngài nói các diễn giả sẽ tập trung vào sự đóng góp quan trọng của công cuộc đối thoại giữa các tôn giáo.

Cha Di Luccio nói rằng Văn Kiện Abu Dhabi hiện tại về Tình Huynh Đệ Con Người, đã được Đức Giáo Hoàng và Đại Giáo Trưởng Al-Azhar ký kết, cũng sẽ mang lại các điểm thảo luận và suy tư.

“Và khi mặc lấy các tiêu chí của Veritatis Gaudium cho việc canh tân các việc học thuật giáo hội, [mục tiêu] là xây dựng nền thần học cho bối cảnh mới của Địa Trung Hải”, Ngài nói.

Cha Di Luccio cũng nói Ngài mong đời chính Đức Giáo Hoàng, vị mời ogij đối thoại là một cách xay dựng một xã hội mới, huynh đệ, “sẽ chỉ cho chúng tôi cuộc đối thoại này có thể được thực tại hoá thế nào trong các nghiên cứu thần học để xây dựng một nền thần học mới” trong bối cảnh Địa Trung Hải.

Đan Sĩ (Vatican News)