Skip to main content
ĐGH Phanixcô chào các tham dự viên Hội Thảo Quốc Tế Chống Nạn Bài Do Thái (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng: Thờ Ơ Là Một Thứ Virus Lây Lan Trong Thời Đại Chúng Ta

Vatican, 30/01/2018 (MAS) – Trong bài diễn văn của Ngài trước các tham dự viên của Hội Thảo Quốc Tế về Trách Nhiệm của Nhà Nước, Tổ Chức, Cá Nhân trong Cuộc Chiến chống lại Nạn Bài Do Thái tại Khu Vực OSCE, Đức Giáo Hoàng đã đi thẳng vào trọng tâm bài diễn văn của Ngài bằng việc nhấn mạnh ba từ: trách nhiệm, sự thờ ơ và ký ức.

Nói về trách nhiệm, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “chúng ta chịu trách nhiệm khi chúng ta có khả năng đáp trả. Đó không chỉ đơn giản là một vấn đề phân tích các nguyên nhân của bạo lực và tranh cãi bằng việc giữ vững lý luận mà là về việc tích cực chuẩn bị để đáp trả lại những căn nguyên ấy”.

Sự thờ ơ

Ngài tiếp tục nói, “kẻ thù mà chúng ta đang chiến đấu chống lại không chỉ là lòng hận thù trong tất cả các hình thức của nó, mà ngay cả nền tảng hơn nữa, sự thờ ơ; vì chính sự thờ ơ làm tê liện và ngăn chặn chúng ta khỏi làm điều gì là đúng ngay cả khi chúng ta biết đó là điều đúng”.

Tôi không mỏi mệt để lặp lại, Đức Giáo Hoàng nói, “rằng sự thờ ơ là một thứ virus đang lây lan cách nguy hiểm trong thời đại chúng ta, một thời đại khi mà chúng ta đang kết nối với người khác hơn bao giờ hết, nhưng lại ngày càng ít chú ý đến người khác hơn”.

Ký ức

Nhắc lại việc tưởng niệm gần đây của Ngày Tưởng Niệm Nạn Diệt Chủng Quốc Tế, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng “để khôi phục lại nền nhân loại của chúng ta, để khôi phục lại sự hiểu biết của con người về thực tại và để vượt thắng quá nhiều những hình thức thờ ơ đáng tiếc đối với người thân cận của mình, chúng ta cần ký ức này...”

Đào luyện

Ký ức, Đức Giáo Hoàng nói thêm là “chìa khóa để đi vào tương lai, và đó là trách nhiệm của chúng ta để giao ký ức lại một cách có phẩm giá cho các thế hệ trẻ”.

Kết thúc bài diễn văn của Ngài, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng để nuôi dưỡng một nền văn hóa trách nhiệm, ký ức và sự gần gũi, thì điều cần thiết là một sự đào luyện tốt.

“Chúng ta cần khẩn thiết, Ngài nói, để giáo dục các thế hệ trẻ biết ngày càng tham gia tích cực hơn vào cuộc chiến chống lại sự hận thù và nạn phân biệt đối xử, nhưng cũng là vượt thắng những lập trường mâu thuẫn của quá khứ, và đừng bao giờ mỏi mệt tìm kiếm người khác”.

Đan Sĩ (Theo Vatican News)