Skip to main content
Đức Giáo Hoàng và các Nghị Phụ đọc Giờ Kinh Trưa trong phiên khai mạc, 03/09/2018 (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng: Thượng Hội Đồng là thời gian chia sẻ

Vatican, 04/10/2018 (MAS) – Trong Bài Diễn Văn Khai Mạc của Ngài cho Cuộc Họp Thượng Hội Đồng Giám Mục Lần Thứ V, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói “Thượng Hội Đồng mà chúng ta đang sống là một thời gian để chia sẻ” – chia sẻ phải có liên hệ đến việc nói bằng sự can đảm và thẳng thắn, và lắng nghe bằng sự khiêm nhường. Thượng Hội Đồng, Đức Giáo Hoàng nói, “phải là một việc thực thi trong đối thoại”, đặc biệt đối với những người đang trực tiếp tham dự vào sự kiện này.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng Thượng Hội Đồng “là một thực hành biện phân mang tầm giáo hội”, một “thái độ nội tâm bén rễ nơi hành động đức tin”. Một trong những sáng tạo trong Cuộc Họp này sẽ là thời khắc thinh lặng sau mỗi 5 bài phát biểu, cụ thể là để cho các tham dự viên biện phân điều mà họ đã nghe.

Tầm quan trọng của việc lắng nghe là một động lực quan trọng trong bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng. Để là một giáo hội “lắng nghe và hành trình”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói chúng ta phải “bỏ lại phía sau” “thành kiến và những khuôn mẫu” của chúng ta. Đặc biệt, Ngài cảnh báo đối với cả về “thảm họa giáo sĩ trị” và “thứ vi khuẩn tự mãn”.

Ngoài những khó khăn mà Giáo Hội ngày nay đang đối diện, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc nhớ chúng ta rằng “niềm tin của chúng ta nói cho chúng ta biết đây cũng là Kairos”, thời của Thiên Chúa, “mà trong đó Thiên Chúa sẽ đến để gặp gỡ chúng ta để yêu thương chúng ta và mời gọi chúng ta đến sự trọn vẹn đời sống”.

“Chớ gì Thượng Hội Đồng thức tỉnh hết mọi tầm hồn!” Ngài nói, diễn tả niềm hy vọng là “cuộc họp giữa các thế hệ” có thể “là cực kỳ sinh hoa trái cho việc làm gia tăng niềm hy vọng”.

Trong suốt Thượng Hội Đồng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “chúng ta hãy dành thời gian với tương lai”, để “lấy từ Thượng Hội Đồng này không phải là văn kiện – vốn chỉ được đọc bởi một số người và được nhiều người phê bình – nhưng trên hết là những đề xuất mục vụ có khả năng chu toàn mục đích của Thượng Hội Đồng”.

Đan Sĩ (Vatican News)