Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, 06/06/2018 (ANSA)

Đức Giáo Hoàng Trong Buổi Triều Yết Chung: Chúng Ta Được Mời Gọi Để Trở Thành Quà Tặng Cho Người Khác

Vatican, 07/06/2018 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã kêu gọi người Kitô Hữu là người đã lãnh nhận nhiều ơn ban của Chúa Thánh Thần hãy cho lại cho người khác, chứ đừng chỉ giữ riêng cho chính bản thân mình “như thể linh hồn là một cái nhà kho”.

Nói với đám đông khách hành hương đang tập trung tại Quảng Trường Thánh Phêrô dịp Triều Yết Chung Thứ Tư hàng tuần, Đức Giáo Hoàng tiếp tục loạt bài suy tư của Ngài dành cho Bí Tích Thêm Sức, kêu gọi hết mọi người tín hữu đừng bao giờ ngừng chia sẻ những ơn ban của Chúa Thánh Thần vì thiện ích của hết mọi người.

Các Kitô Hữu là quà tặng cho người khác

Khi nhắc nhớ hết mọi Kitô Hữu rằng họ được mời gọi để là “một quà tặng cho người khác”, Ngài nói một trong những ơn ban của Chuá Thánh Thần sẽ giúp cho chúng ta thông phần vào sự sống và sứ mạng của Giáo Hội “hiệp nhất người tín hữu mạnh mẽ hơn nữa” như là những chi thể sống động của thân thể mầu nhiệm của Giáo Hội.

Không có ông chủ hay người thợ trong Giáo Hội

Giải thích rằng chúng ta phải nghĩ về Giáo Hội như là một cơ phận sống, được hình thành từ nhiều người, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng trong Giáo Hội “không có những ông chủ hay những người thợ đơn thuần”, nhưng là tay trong tay, tất cả cùng nhau, chúng ta hết thảy đều chia sẻ trách nhiệm để thánh hoá nhau và chăm sóc nhau.

Buôn chuyện sẽ làm huỷ diệt công việc của Thần Khí

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã suy tư về công việc của Chúa Thánh Thần, được lãnh nhận trong Bí Tích Thêm Sức, được ban cho người tín hữu qua Vị Giám Mục giáo phận trong một dấu chỉ của chiều kích giáo hội của nó.

Và khi Ngài nhấn mạnh sự thật rằng đó là một dấu chỉ của bình an vốn kết thúc nghi thức khi nói rằng trong thời khắc đó chúng ta nhận lãnh “Chúa Thánh Thần và bình an” và đó là sự bình an mà chúng ta phải trao cho nhau.

Một thói xấu làm huỷ diệt sự bình an, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói tiếp, là thói quen buồn chuyện, nói xấu người khác. “Buôn chuyện là chiến tranh”, Ngài đã mô tả ý định của việc này là để huỷ diệt và tạo nên sự nguy hại, trong khi các môn đệ của Đức Kitô được mời gọi để trở thành những “người nam nữ của bình an”, chứ không phải để huỷ diệt công việc của Chúa Thánh Thần bằng “cái lưỡi”.

Chúa Thánh Thần sáng tạo vô biên

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc bài giáo lý của Ngài khi nói rằng Bí Tích Thêm Sức chỉ được lãnh nhận một lần, nhưng “vì Thần Khí thì sáng tạo chứ không lặp lại, sự năng động thiêng liêng gia tăng bởi việc sự xức dầu Thánh duy trì theo thời gian”.

“Chúng ta là những người đã nhận lãnh Bí Tích, Ngài nói, phải không bao giờ ngừng mở lòng chúng ta ra cho hơi thở giải thoát của Chúa Thánh Thần và rơi vào trong ngọn lửa của những ơn ban mà chúng ta đã lãnh nhận” vì thiện ích của người khác, của toàn thể Giáo Hội và của thế giới mà chúng ta đang sống trong đó”.

Đan Sĩ (Theo Vatican News)