Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, 10/10/2018 (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Hãy đón nhận sự sống như quà tặng của Thiên Chúa

Vatican, 11/10/2018 (MAS) – Trong Buổi Triều Yết Chung Thứ Tư, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã suy tư về Điều Răn Thứ Năm: Ngươi không được giết người. Khi sự sống được đón nhận như là một quà tặng từ Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng nói, thì tầm nhìn về việc hiểu sự sống qua lăng kính của việc loại bỏ các vấn đề sẽ được chỉnh sửa.

Giá trị sự sống

Bài đọc từ Sách Khôn Ngoan 11:24-26 mang lại một nguồn lực cho những nhận định của Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng Phanxicô tái khẳng định rằng Điều Răn Thứ Năm là rõ ràng và đi vào trọng tâm. Đó là “một bức tường thành bảo vệ cho giá trị nền tảng trong các mối quan hệ con người: giá trị sự sống”, Đức Giáo Hoàng nói.

Quà tặng của Thiên Chúa, chứ không phải là một vấn đề

Sau đó Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh về cách tiếp cận trái ngược với sự sống: việc bỏ “sự sống con người từ trong thai mẹ để bảo vệ các giá trị khác”.

Không có quyền gì “để lấy đi” một sự hiện hữu con người, bất luận là nhỏ bé đến mấy, để giải quyết một vấn đề, Điều đó chẳng khác gì với việc thuê một tay đâm thuê chém mướn về giải quyết một vấn đề.

Sự sợ hãi là thủ phạm

Sự sợ hãi dẫn đến bạo lực và loại trừ, Đức Giáo Hoàng nói tiếp. Đón nhận sự sống là quà tặng của Thiên Chúa sẽ dẫn đến việc đón nhận sự sống trong tất cả mọi sự thể hiện của nó. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đề cập rằng các bậc cha mẹ đang cần sự hỗ trợ thật sự để họ có thể khám phá ra rằng đứa trẻ mà họ đang mong đợi sẽ không bị khuyết tật. Do đó, Đức Giáo Hoàng nói:

Một đứa trẻ bệnh,...cũng giống như một người già bị bệnh, cần sự trợ giúp...Đứa trẻ được trình bày như một vấn đề thì trong thực tế là một quà tặng của Thiên Chúa Đấng có thể giải thoát tôi ra khỏi tình trạng qui ngã để giúp tôi lớn lên trong tình yêu.

Tình yêu của Thiên Chúa là phương thế cho đời sống

Những ngẫu tượng của thế gian này thúc đẩy người ta loại bỏ sự sống, Đức Giáo Hoàng nói. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã liệt kê những thứ ngẫu tượng này: tiền tài, quyền lực và sự thành công. Ngài gọi chúng là “những thước đo lầm lạc mà qua đó đánh giá đời sống”. Trong khi đó “phương thế chính thức duy nhất cho sự sống là tình yêu, tình yêu mà Thiên Chúa dành cho sự sống ấy!”

Bí mật của tình yêu Thiên Chúa

Bí mật của tình yêu được thể hiện ở cách mà Con Thiên Chúa sống, Đức Giáo Hoàng nói tiếp:

Ngài đã trở thành người đến mức đón nhận sự khước từ, sự yếu đuối, sự nghèo nàn và sự đau đớn trên thập giá. Ở nơi mọi đứa trẻ bị bệnh, nơi mọi người lớn tuổi già yếu, nơi mọi người di dân tuyệt vọng, nơi mọi sự sống vốn mỏng giòn và bị đe dọa, Đức Kitô đang tìm kiếm tâm hồn chúng ta để làm tỏ lộ niềm vui của tình yêu.

Do đó, Đức Giáo Hoàng kết thúc:

Đừng coi thường sự sống!...Chúng ta cần nói với quá nhiều người: đừng coi thường sự hiện hữu của bạn! Hãy dừng lại việc loại bỏ công trình của Thiên Chúa! Bạn là một công trình của Thiên Chúa! ....Vì Tin Mừng nói rằng ‘Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời’ (Ga 3:16).

Đan Sĩ (Vatican News)