Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, 07/08/2019 (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Hãy là phương thế chữa lành của Thiên Chúa, giống như các Tông Đồ

Vatican (MAS) – Trong bài giáo lý của Ngài về Sách Công Vụ Tông Đồ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tuần này đã tập trung vào trình thuật đầu tiên của việc chữa lành trong Sách Công Vụ Tông Đồ (Cv 3:3-6): Việc Phêrô và Gioan chữa lành một Người Bại Liệt.

“Trong Sách Công Vụ Tông Đồ”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô bắt đầu, “việc rao giảng Tin Mừng không chỉ dựa trên những lời nói, mà còn trên những hành động cụ thể vốn làm chứng cho sự thật của việc loan báo”. Đức Giáo Hoàng nói, đây là những dấu lạ và dấu chỉ, vốn “xác định” công việc của các Tông Đồ, “cho thấy rằng các vị hành động nhân danh Đức Kitô”.

Không vàng cũng chẳng bạc

Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích rằng người hành khất, trong khi gặp gỡ các tông đồ, “không thấy tiền, mà thấy danh cứu ông: Chúa Giêsu Kitô Narareth”.

Phêrô trong vai trò là Giáo Hội

Ông Phêrô truyền cho người bại liệt đứng lên và, trong khi nắm lấy tay phải của ông, đã giúp ông đứng lên.

Qua việc này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, ông Phêrô nhân cách hoá Giáo Hội, là người “thấy những người đang gặp khó khăn, không nhắm mắt lại, và biết cách nhìn nhân loại khi đối diện để tạo ra những mối quan hệ ý nghĩa, những chiếc cầu của tình bằng hữu và tình liên đới thay vì những rào cản”.

Hành động nhân danh Chúa Giêsu

Sau đó Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục so sánh, khi giải thích rằng các tông đồ nhìn vào người hành khất và nói “hãy nhìn chúng tôi”. Các vị chạm vào ông, các vị nâng ông lên và các vị chữa lành ông.

Đức Giáo Hoàng nói, đây là điều mà Chúa Giêsu thực hiện với tất cả chúng ta. Qua những thời gian tồi tệ, vào những thời khắc tội lỗi, vào những thời khắc buồn sầu, “Chúa Giêsu nói với chúng ta ‘hãy nhìn Ta: Ta ở đây!’”. Do đó, Đức Giáo Hoàng nói, “Chúng ta hãy nắm lấy tay Chúa Giêsu và để cho bản thân chúng ta được vực dậy”.

Sau cùng, Đức Giáo Hoàng giải thích rằng ông Phêrô và Gioan dạy chúng ta không tin vào các phương tiện được sử dụng để chữa lành, mà Ngài nói, “vốn cũng hữu ích”. Thay vào đó, hãy tin vào “sự giàu có thật sự vốn là mối quan hệ với Đấng Phục Sinh”. “Chúng ta đừng quên”, Đức Giáo Hoàng kết thúc, “là chính bàn tay Chúa Giêsu qua bàn tay chúng ta mà giúp người khác đứng lên”.

Đan Sĩ (Vatican News)