Skip to main content
Khung cảnh buổi Triều Yết Chung tại Hội Trường Phaolô VI, 16/01/2019 (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Hãy thưa lên với Thiên Chúa như là Cha

Vatican, 17/01/2019 (MAS) – Cụ thể hoá khái niệm “Cha”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đảm bảo với người tín hữu rằng Chúa “sẽ không giấu mặt Ngài với chúng ta” Ngài “cũng không tự khép lại chính Ngài trong sự im lặng” vì, như là Cha chúng ta, Ngài sẽ không bao giờ rời tầm mắt khỏi chúng ta và yêu thương chúng ta cách vô điều kiện ngay cả khi chúng ta nghĩ là chúng ta không xứng đáng.

Đức Giáo Hoàng giải thích rằng cũng có một điều gì đó mang tính mẫu tử trong tình yêu của Chúa Cha, Đấng đồng hành và nuôi dưỡng sự phát triển về sự sống mới củ chúng ta nơi Đức Kitô là các con trai con gái của Ngài.

Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng nói, không chỉ là một người cha: Ngài giống như người mẹ không bao giờ ngừng yêu thương con cái mình hay muốn là một phần của đời chúng.

Sự Hiệp Nhất Kitô Giáo không phải mang tính chọn lựa

Tình yêu của Chúa dành cho chúng ta, Đức Giáo Hoàng nói, sẽ tồn tại mãi mãi, và tạo ra “một vòng bất tận của tình yêu”. Do đó khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta phải làm thế bằng sự tin tưởng của một người con vào cha của mình.

Từ “Chúa Cha”

Đức Giáo Hoàng Phanxicô chỉ ra rằng ngay cả những người cảm thấy họ đã phạm tội, hay chọn con đường sai lầm thì đều có một người cha yêu thương họ. Chính là Chúa Cha mà chúng ta phải hướng về, và Ngài sẽ luôn trả lời: “Đừng bao giờ quên thưa lên ‘Cha ơi!’”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích rằng ngay cả các Kitô Hữu tiên khởi nhất, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, đã cầu nguyện khi sử dụng từ Aramanic để chỉ về “Cha” – Abba – mà chính Chúa Giêsu đã sử dụng.

Lời kinh nguyện thuộc Tân Ước, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, dường như muốn “đi vào điều thiết yếu”, đi vào điềm tập trung cách cụ thể vào từ: “Abba, Cha ơi”: ngay từ đầu Kinh Lạy Cha, chúng ta nghe một sự vang vọng tiếng nói của chính Chúa Giêsu” Đấng dạy cho các môn đệ cầu nguyệ là thông phần vào trong mối quan hệ gần gũi và tin tưởng với Cha.

Thực vậy, sau khi đã biết Chúa Giêsu và đã nghe lời giảng dạy của Ngài, Đức Giáo Hoàng nói các Kitô Hữu không còn coi Thiên Chúa như một bạo chúa cần phải sợ hãi nữa, họ không còn sợ Ngài nữa, mà cảm thấy thoải mái khi gọi Đấng Tạo Hoá là “Cha”.

Một mối quan hệ của người con với cha của mình

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng suy tư về cách đó không chỉ là một vấn đề của việc sử dụng một biểu tượng, hình tượng người cha “gắn kết với mầu nhiệm Thiên Chúa thế nào”, mà còn về cách có được “thế giới của Chúa Giêsu in khắc vào trong tâm hồn mỗi người”. Khi thưa lên “Abba”, Ngài giải thích, thì có gì đó “gần gũi hơn, cảm động hơn” là chỉ đơn giản gọi Thiên Chúa là “Cha”.

Và Ngài mời gọi người tín hữu hãy cầu nguyện với Chúa Cha bằng tâm tình của một đứa trẻ: “một đứa trẻ hoàn toàn được bao bọc trong cái ôm của một người cha là người cảm thấy sự dịu dàng vô biên dành cho mình”.

Lời thành sự sống

Đức Giáo Hoàng tiếp tục suy tư khi nói về lời cầu nguyện của Chúa mặc lấy “ý nghĩa và sắc màu” thế nào nếu chúng ta học cách cầu nguyện sau khi đọc đoạn về người cha nhân hậu, như Thánh Luca thuật lại trong dụ ngôn người con hoang đàng.

Người con hoang đàng, Đức Giáo Hoàng giải thích đã được cha ôm lấy “một người đợi thật lâu”, “người không còn nhớ đến những lời xúc phạm” nói với ông, nhưng là người làm rõ ràng là “ông nhớ con mình biết bao”.

Thiên Chúa, là Cha, Đức Giáo Hoàng nói, không biết đến lòng hận thù, sự trả thù, Ngài chỉ biết đến yêu thương.

Đức Giáo Hoàng nói rằng trong dụ ngôn ấy, người cha thể hiện tình yêu của mình theo một cách ‘mẫu tử’, “giống như người mẹ xin lỗi con mình, người chở che chúng, người muốn là một phần đời sống của chúng” ngay cả khi đứa con đã rời xa mình.

Ngay cả trong những lúc gian khó nhất trong cuộc đời chúng ta, Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc, chớ gì chúng ta đừng bao giờ sợ hướng đến trong sự tín thác và tin tưởng đối với Cha, cầu nguyện những lời mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta: “Abba”, “Cha ơi”.

Âu Dương Duy (Vatican News)