Skip to main content
ĐGH Phanxicô chào một bé gái trong Buổi Triều Yết Chung, 05/04/2018 (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Trong Buổi Triều Yết Chung: Kết Thúc Thánh Lễ Không Phải Là Kết Thúc Sự Sống Kitô Giáo Của Chúng Ta

Vatican, 05/04/2018 (MAS) – Niềm vui sẽ là chủ đề rõ ràng của bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chúng vào Thứ Tư trong Tuần Phục Sinh. Đức Thánh Cha nhắc nhớ khách hành hương rằng những bông hoa Phục Sinh nói với chúng ta về niềm vui và sự hỷ hoan – niềm vui mà chúng ta cảm nhận trong sự phát triển nhanh chóng của Đức Kitô Phục Sinh, sự phát triển của sự công chính của chúng ta, sự phát triển về sự thánh thiện của Giáo Hội.

“Phục Sinh Vui Tươi!”

Việc vui mừng sẽ tiếp tục trong suốt thời gian Vượt Qua, nhưng đặc biệt trong tuần này, khi mỗi ngày đều được vui mừng như Chúa Nhật Phục Sinh. Đức Giáo Hoàng kêu gọi đám đông hãy chào nhau bằng lời chúc “Phục Sinh Vui Vẻ” đầy niềm vui, và hướng dẫn họ trong việc mở rộng lời chúc Phục Sinh đến “Đức Giáo Hoàng Benedict yêu mến” của chúng ta, một vị, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, đã theo dõi các cuộc cử hành Phục Sinh trên truyền hình.

Bài giáo lý của ngày Thứ Tư tập trung vào nghi thức kết thúc của Thánh Lễ, ban phép lành và lời chúc sau lời nguyện kết lễ. Với việc ban phép lành, một việc luôn theo sau công thức Ba Ngôi, Thánh Lễ kết thúc như nó bắt đầu, nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Trở Nên Giống Đức Kitô Hơn

Nhưng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, việc kết thúc phụng vụ thì không phải là kết thúc đời sống Kitô Hữu của chúng ta; thay vào đó, nó là sự khởi đầu của “sự dấn thân làm chứng Kitô Giáo của chúng ta”. Các Kitô Hữu, Đức Giáo Hoàng nói, “không đi dự Lễ để chu toàn nghĩa vụ hàng tuần và rồi quên nó đi”. Các Kitô Hữu đi Lễ để tham dự vào Cuộc Vượt Qua và Phục Sinh của Chúa, và do đó sống thậm chí còn hơn thế nữa trong tư cách là các Kitô Hữu. Thánh Lễ cần phải dẫn chúng ta đến việc tham dự vào thậm chí trọn vẹn hơn đời sống Kitô Giáo, hành động như Chúa Giêsu hành động – và, Ngài nói, đây là sự thánh thiện Kitô Giáo.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô quan tâm đến việc giải thích rằng sự hiện diện của Đức Kitô trong Thánh Thể không kết thúc với Thánh Lễ, mà tiếp tục, điều vốn là lý do vì sao các tấm Bánh được giữ trong nhà tạm, cho cả sự Hiệp Lễ của người đau bệnh và cho việc Tôn Thờ. Việc thờ phượng Bí Tích Cực Thánh trong việc Chầu, Ngài nói, se giúp chúng ta ở lại trong Đức Kitô.

Hoa Trái Của Thánh Lễ

Đức Thánh Cha tiếp tục mô tả hoa trái của Thánh Lễ. Thánh Lễ, Ngài nói, giống như một hạt lúa mì “đang mọc lên trong đời sống thường nhật của chúng ta, mọc lên và trưởng thành trong những việc tốt lành, trong những thái độ làm cho chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu hơn”.

Khi chúng ta đi dự Lễ thường xuyên, thì chúng ta lớn lên trong sự hiệp nhất với Đức Kitô, và được tách ra ngày càng nhiều hơn khỏi tội lỗi. Sự tham dự thường xuyên vào phụng vụ sẽ canh tân và củng cố những mối liên kết của chúng ta với nhau trong cộng đồng Kitô Giáo. Và sau cùng, Thánh Lễ dẫn chúng ta đến việc thấy Đức Kitô ở nơi anh chị em của chúng ta, nơi mà Ngài đợi chờ “để được chúng ta nhìn nhận, phục vụ, tôn vinh và yêu mến”.

“Mang lấy kho tàng của sự hiệp nhất với Đức Kitô trong những phương thế trần gian”, Đức Giáo Hoàng kết thúc, “chúng ta liên lỉ đứng trong sự cần thiết hướng về bàn thờ thánh, cho đến sau cùng, trên thiên đàng, chúng ta có thể vui hưởng trọn vẹn mối phúc của bữa tiệc của Con Chiên”.

Đan Sĩ (Theo Vatican News