Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, 23/05/2018 (ANSA)

Đức Giáo Hoàng Trong Buổi Triều Yết Chung: Không Có Chúa Thánh Thần Chúng Ta Chẳng Là Gì

Vatican, 24/05/2018 (MAS) – “Chỉ có Thần Khí của Đức Kitô mới có thể làm cho chúng ta trở thành ‘muối mang lại vị mặn’ và ‘ánh sáng thắp sáng thế giới’”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói trong bài giáo lý của Ngài vào Thứ Tư.

Ngài nói với khách hành hương đang qui tụ tại Quảng Trường Thánh Phêrô để dự Buổi Triều Yết Chung hàng tuần mà trong đó Ngài tiếp tục trong những suy tư của Ngài về các Bí Tích.

Không có Chúa Thánh Thần chúng ta chẳng thể làm được gì

Khi chỉ ra rằng không có Chúa Thánh Thần chúng ta chẳng thể làm được gì, Đức Giáo Hoàng tập trung vào Bí Tích Thêm Sức, mà Ngài nói, do bởi tên gọi của Bí Tích này trước sự thật là bí tích này “xác định” ân sủng của Phép Rửa.

Ngài giải thích rằng trong Bí Tích Thêm Sức chúng ta được xức bằng “dầu” – dầu pha cùng với nước hoa đã được vị giám mục thánh hiến – để chúng ta có thể làm chứng cho Đức Kitô trước thế giới.

Đó là lý do vì sao, Ngài nói, chúng ta nói về việc được “Chúa Thánh Thần Xức Dầu”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục giải thích rằng với Phép Rửa thì người ta được tái sinh vào sự sống mới trong khi với Phép Thêm Sức thì chúng ta được ban sức mạnh để tiến bước trong tư cách là các Kitô Hữu.

“Không có sức mạnh của Chúa Thánh Thần chúng ta chẳng thể làm được gì: chính Thần Khí mang lại cho chúng ta sức mạnh để tiến bước”, Ngài nói.

Trở nên muối và ánh sáng

Đức Giáo Hoàng nhắc lại Lễ Hiện Xuống là thời điểm trọng tâm trong đời sống của một người Kitô Hữu. Đó là khi ‘Hơi thở’ của Đức Kitô Phục Sinh lấp đầy buồng phổi của Giáo Hội bằng sự sống”, Ngài giải thích rằng cũng như Đức Kitô được Thần Khí xức dầu trong phép rửa của Ngài tại Sông Jordan, thì cũng thế tại biến cố Hiện Xuống thì Giáo Hội nhận lãnh Thần Khí để thực thi sứ mạng của mình trong việc loan báo Tin Mừng đến tận cùng thế giới.

Ngài nói rằng trong Phép Thêm Sức, chúng ta được ban tặng quà tặng tuyệt vời của Chúa Thánh Thần.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng trong khi vị giám mục xức dầu người nhận Phép Thêm Sức thì vị ấy nói: “Hãy nhận lãnh Thánh Thần là Đấng được ban tặng cho con như một quà tặng”. Chúa Thánh Thần, Đức Giáo Hoàng tiếp tục, là quà tặng lớn lao mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Chúa Thánh Thần ở trong tâm hồn và linh hồn chúng ta, và Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống để chúng ta có thể trở thành muối và ánh sáng cho thế giới.

Chứng ta Kitô Giáo là thực hiện điều mà Thần Khí đòi hỏi chúng ta.

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng trong Phép Thêm Sức thì chính Đức Kitô là Đấng lấp đầy chúng ta bằng Thần Khí của Ngài và làm cho chúng ta trở thành những người dự phần vào đời sống và sứ vụ của Ngài, theo kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.

Ngài nói rằng để là một người Kitô Hữu thực sự thì chúng ta phải để cho bản thân chúng ta được Thần Khí  hướng dẫn và nỗ lực sống đời sống mới được nhận lãnh trong Phép Rửa và thực hiện vai trò tích cực trong việc chu toàn sứ mạng của Giáo Hội trong thế giới.

Đan Sĩ (Theo Vatican News)