Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa, sức mạnh của Lời Ngài

Vatican, 19/06/2019 (MAS) – Trong Buổi Triều Yết Chung tuần này được thực hiện tại Quảng Trường Thánh Phêrô dưới cái nắng chói chang, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp tục bài giáo lý của Ngài về Tông Đồ Công Vụ, tập trung cách cụ thể vào ngày Hiện Xuống.

Cầu nguyện và hơi thở

Đức Giáo Hoàng đã mô tả các Tông Đồ, khi qui tụ quanh Mẹ Maria tại Phòng Tiệc Ly, khi đang “cầu nguyện”. Cầu nguyện là “lá phổi”, Đức Giáo Hoàng nói, “mang lại hơi thở cho các môn đệ trong mọi thời đại; không cầu nguyện thì người ta không thể là người môn đệ của Chúa Giêsu”. Sự ngự xuống của Chúa Thánh Thần, Đức Giáo Hoàng nói, là “một biến cố vượt quá sự mong đợi của các vị”: các vị đã “kinh ngạc” bởi “sức mạnh của gió vốn nhắc nhớ chúng ta về hơi thở ban đầu”.

Gió và lửa

Sau đó thêm vào gió là lửa, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói tiếp. Lửa nhắc nhớ chúng ta về bụi gai bốc cháy, theo truyền thống thánh kinh, “lửa đi cùng với sự thể hiện của Thiên Chúa”. Trong lửa Thiên Chúa ban lời hằng sống của Ngài, Đức Giáo Hoàng nói, và chính bản thân lửa diễn tả công việc của Thiên Chúa “khi sưởi ấm, soi sáng và thử thách tâm hồn”. Trên Núi Sinai, chúng ta nghe tiếng Thiên Chúa. Tại Jerusalem, vào ngày Lễ Hiện Xuống, đó là giọng nói của Phêrô. Bất chấp sự yếu hèn của chúng ta, một khi đã đầy tràn Thần Khí, những lời của Phêrô đạt được sức mạnh, “có khả năng xuyên thấu tâm hồn…Vì Thiên Chúa chọn điều gì là yếu hèn trong thế giới để làm cho kẻ mạnh bối rối”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói.

Sự thật và tình yêu

“Giáo Hội được sinh ra từ ngọn lửa tình yêu”, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, một ngọn lửa “bùng phát trong ngày Hiện Xuống và làm tỏ hiện sức mạnh của Lời Đấng Phục Sinh đi kèm với Thần Khí”. Những lời của chính các Tông Đồ trở nên đi kèm với Thần Khí. Các vị trở thành “một lời mới, khác biệt, vốn có thể hiểu được, như đã được dịch đồng thời sang các ngôn ngữ”. Đây là ngôn ngữ của “chân lý và tình yêu, vốn là ngôn ngữ mang tính toàn cẩu: thậm chí người mù chữ cũng còn có thể đợc được”.

Hiệp thông và hoà giải

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục mô tả Thần Khí như là “Đấng tạo nên sự hiệp thông, nghệ nhân của sự hoà giải là Đấng biết cách gỡ bỏ những rào cản giữa người Do Thái và người Hy Lạp, nô lệ và tự do”. Thần Khí “làm cho Giáo Hội phát triển bằng việc giúp cho Giáo Hội vượt ra khỏi những giới hạn con người, tội lỗi và những bê bối”, Đức Giáo Hoàng nói. “Chỉ Thần Khí của Thiên Chúa mới có sức mạnh làm nhân loại hoá” và tạo nên những kết nối, “khởi đi từ những người nhận lãnh Ngài”.

Đan Sĩ (Vatican News)