Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, 08/08/2018 (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Người Kitô Hữu hướng tầm nhìn lên Chúa Chịu Nạn

Vatican, 09/08/2018 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp tục bài suy tư của Ngài về Mười Điều Răn trong Buổi Triều Yết Chung Thứ Tư, tập trung vào chủ đề ngẫu tượng. Ngài lấy ý từ cảnh tượng con bò vàng, một thứ ngẫu tượng hoàn toàn.

Câu chuyện con bò vàng, được thấy trong Sách Xuất Hành, diễn ra trong hoang địa, “một nơi mà sự bất ổn và bất an ngự trị, nơi mà nước, thực phẩm, và nơi cư trú thì thiếu thốn”. Sa mạc, Đức Giáo Hoàng nói, “là một hình ảnh về đời sống con người”, vốn đầy sự không chắc chắn vốn có thể dẫn đến việc thờ ngẫu tượng. Giống người dân Do Thái trong sa mạc, những người nam nữ thuộc mọi thời đại đang tìm kiếm sự an toàn nơi “những vị thần” hữu hình, những vị thần do họ tạo ra, “một thứ tôn giáo tự xử”. “Khi Thiên Chúa không tự thể hiện chính Ngài”, Đức Giáo Hoàng nói, “chúng ta làm nên một vị thần cho hợp với chúng ta”.

Con bò vàng được ông Aaron làm nên tượng trưng cho sự sinh sôi và phong nhiêu, nhưng cũng là một năng lượng và sức mạnh, Đức Giáo Hoàng nói. Nó được tạo nên để biểu truwngcho sự giàu có. “Sự thành công, quyền lực, và đồng tiền”, sẽ luôn là những cơn cám dỗ; con bò vàng là “biểu tượng của mọi sự khát khao vốn mang lại cho chúng ta ảo tưởng về sự tự do”, nhưng thực ra là mang lấy kết cục làm cho chúng ta ra nô lệ.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói điều này xuất phát từ sự mất khả năng tin hoàn toàn vào Thiên Chúa, “vốn giúp cho chúng ta chịu đựng được ngay cả sự yếu đuối, sự không chắc chắn, và sự bất ổn”. Khi niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa bị thất bại, “thì thật dễ dàng để rơi vào tình trạng ngẫu tượng, và trở nên hài lòng với những đảm bảo chóng qua”.

Chỉ khi nào chúng ta nhìn lên Đức Kitô, Đấng đã trở nên nghèo nàn vì chúng ta, “thì chúng ta mới khám phá ra việc nhận ra sự yếu đuối của chúng ta không phải là một sự bất hạnh của đời sống con người, mà là một điều kiện” vốn giúp chúng ta “đi qua cánh cửa của sự yếu đuối”.

Chúng ta là các Kitô Hữu, Đức Giáo Hoàng nói, “hãy hướng tầm nhìn lên Đức Kitô chịu nạn, Đấng yếu đuối, bị khinh khi, và bị tước hết mọi sự mà Ngài có”. Nhưng Chúa Giêsu chịu nạn cho chúng ta thấy diện mạo đích thực của Thiên Chúa. “Ngài đến để làm tỏ lộ tình phụ tử của Thiên Chúa: Ở nơi Đức Kitô, sự mỏng giòn của chúng ta không còn là một lời nguyền nữa, mà là một nơi gặp gỡ với Chúa Cha, một nguồn của sức mạnh mới từ trên cao”.

Kết thúc buổi Triều Yết, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dành lời chào đón đặc biệt những người mang tên thánh ngày hôm ấy, Thánh Đa Minh. “Gương của Ngài là một tôi trung của Đức Kitô và của Giáo Hội của Ngài cần phải là một nguồn khích lệ và là một động lực cho tất cả chúng ta”. Và Ngài gợi nhớ rằng Thứ Năm là Lễ kính Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá (Edith Stein), một vị mà Đức Giáo Hoàng mô tả là “một vị tử đạo, một người phụ nữ của chứng tá nhất quán, một người phụ nữ tìm kiếm Thiên Chúa bằng sự chân thành, bằng tình yêu; một người phụ nữ tử đạo vì người dân Do Thái và Kitô Hữu của Ngài”. “Từ thiên đàng, xin Ngài, Đấng Bảo Trợ Châu Âu, cầu nguyện và giữ gìn Châu Âu”.

Đan Sĩ (Vatican News)