Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô chào người tín hữu trong Buổi Triều Yết Chung, 10/04/2019 (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Tất cả chúng ta đều là tội nhân, đều cần đến sự tha thứ

Vatican, 11/04/2019 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã kết nối bài suy tư tuần trước của Ngài với bài giáo lý tuần này của Ngài, khi nói rằng, chúng ta cần sự tha thứ, mỗi ngày, theo cùng một cách mà chúng ta “cần lương thực”.

“Nhưng nếu chúng ta hoàn hảo, ngay cả khi chúng ta là ‘những vị thánh trong suốt như pha lê’” là những người không bao giờ đi lạc, “thì chúng ta vẫn là con mang nợ mọi sự với người Cha”, Đức Giáo Hoàng nói, giải thích là chúng ta “mắc nợ” Thiên Chúa thế nào.

Kiêu ngạo: thái độ nguy hiểm nhất

Ngài cảnh báo về tội kiêu ngạo, “thái độ nguy hiểm nhất đối với mọi đời sống Kitô Hữu”. Một số tội, Đức Giáo Hoàng nói, là rõ ràng sai trái, nhưng một số là mang tính xảo quyệt, “len lỏi vào trong tâm hồn mà thậm chí chúng ta không hề hay biết”. Tội kiêu ngạo là tồi tệ nhất trong những thứ này, Đức Giáo Hoàng nói; đó là một tội “có thể thậm chí tiêm nhiễm vào những người đang sống một đời sống tu cường độ mạnh”. Khi trích Thư Thứ I của Thánh Gioan, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “Nếu chúng ta nói chúng ta không có tội, chúng ta đang tự lừa dối bản thân mình”.

Nhưng, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, mặc dù chúng ta mang nợ Thiên Chúa vì các tội lỗi của chúng ta, thì chúng ta trước hết là những con nợ “vì trong đời này chúng ta đã nhận lãnh quá nhiều” từ Thiên Chúa. Ngay cả khi cuộc sống gian khó, Đức Giáo Hoàng nói, thì chúng ta phải luôn nhắc nhớ chính ình là đời sống là một ân sủng, đó là một phép lạ mà Thiên Chúa đã chẳng lấy ra từ điều gì.

Chúng ta có khả năng yêu thương vì chúng ta được yêu trước

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng chúng ta mắc nợ Thiên Chúa vì không một ai trong chúng ta có khả năng yêu thương mà không có ân sủng của Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng mô tả điều này là mysterium lunae, “mầu nhiệm của mặt trăng”, vốn không tự chiếu sáng bằng ánh sáng của nó, mà chỉ có thể phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Nếu chúng ta yêu, Đức Giáo Hoàng nói, đó là vì chúng ta được yêu trước. Nếu chúng ta tha thứ, thì đó là vì chúng ta được tha thứ.

“Không một ai trong chúng ta yêu mến được Thiên Chúa như Ngài đã yêu thương chúng ta”, Đức Giáo Hoàng nói. “Thật đủ để đặt bản thân bạn trước một tượng chịu nạn để hiểu được sự cách biệt: Ngài đã yêu thương chúng ta trước, và Ngài luôn yêu thương chúng ta trước”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc khi mời gọi tất cả chúng ta cầu nguyện, “Lạy Chúa, ngay cả người thánh thiện nhất nơi chúng con cũng không ngừng là những con nợ đối với Chúa. Lạy Cha, xin thương xót chúng con”.

Đan Sĩ (Vatican News)