Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, 07/03/2018 (ANSA)

Đức Giáo Hoàng Trong Buổi Triều Yết Chung: Thánh Lễ Là Hy Tế Của Đức Kitô Hoàn Toàn Nhưng Không

Vatican, 08/03/2018 (MAS) – Người ta không phải trả phí để được dự Lễ, đó là những lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong bài giáo lý của Ngài trong Buổi Triều Yết Chung vào Thứ Tư. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh răng “Thánh Lễ là lễ hy sinh của Đức Kitô vốn hoàn nhưng không. Nếu bạn muốn thì bạn có thể thực hiện một lễ dâng, nhưng bạn không phải trả phí”.

Ba thái độ đối với các môn đệ của Đức Kitô

Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong bài nghiên cứu tiếp theo của Ngài về Thánh Lễ cũng đã nói, có ba cách tiếp cận mà không bao giờ được thiếu ở nơi người môn đệ của Chúa Giêsu: đầu tiên là, học cách nói cám ơn, thứ hai, là biến cuộc sống của chúng ta thành một quà tặng của tình yêu, và thứ ba, xây dựng một sự hiệp thông cụ thể trong Giáo Hội và với mọi người.

Kinh Nguyện Thánh Thể, một sự giáo dục

Nói với người hành hương đang qui tụ tại hội trường Phaolô VI Đức Giáo Hoàng nói một cách cụ thể về Kinh Nguyện Thánh Thể nhấn mạnh rằng “kinh nguyện trọng tâm này của Thánh Lễ giáo dục chúng ta, từng chút một, để làm cho “Thánh Thể” trở thành toàn bộ sự sống của chúng ta, đó là một hoạt động của ân sủng”.

Đức Giáo Hoàng tiếp tục nói rằng “trong khi dâng bánh và rượu vốn sẽ trở thánh mình và máu của Đức Kitô, chúng ta hiệp nhất chính bản thân mình vào của lễ hòa giải này trên thánh giá của Ngài”.

Như một sự tưởng nhớ về mầu nhiệm sự chết và sự phục sinh của Chúa, Đức Giáo Hoàng nói thêm, “kinh nguyện Thánh Thể mời gọi rằng chúng ta có thể được đi vào, qua Chúa Thánh Thần, trong sự hiệp thông với nhau trong Thân Thể mầu nhiệm của Đức Kitô, và được hiệp nhất với Chúa Con trong hy lễ ngợi khen và chuyển cầu vĩnh cửu của Ngài trước Chúa Cha”.

Kết thúc, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cầu nguyện để mọi Thánh Lễ, người tín hữu có thể “đi vào trọn vẹn hơn trong “mầu nhiệm đức tin” này, mầu nhiệm sẽ mang lại sự tha thứ tội lỗi, xây dựng Giáo Hội trong sự hiệp nhất và cầu cho sự hòa giải và hòa bình của toàn thể gia đình nhân loại”.

Đan Sĩ (Theo Vatican News)