Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, 09/05/2018 (AFP)

Đức Giáo Hoàng Trong Buổi Triều Yết Chung: Thiên Chúa Không Bao Giờ Bỏ Mặc Con Cái Của Người

Vatican, 10/05/2018 (MAST) - “Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ mặc con cái của Ngài”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với khách hành hương đang qui tụ dưới bầu trời nhiều mây tại Quảng Trường Thánh Phêrô vào Thứ Tư: “Ngài yêu thương chúng ta quá nhiều – giống như người Cha – và không bỏ mặc chúng ta một mình”.

Và khi giải thích rằng mối quan hệ này là mang tính dứt khoát, Đức Giáo Hoàng nói rằng nhờ vào nghi thức Phép Rửa, mối quan hệ này được đóng dấu bằng một dấu không thể xóa mờ trên linh hồn: “một dấu ấn thiêng liêng không thể xóa mờ vốn không thể xóa bỏ bởi tội lỗi”.

Và nhắc lại rằng dấu ấn Phép Rửa không bao giờ mất “ngay cả khi người ta trở thành một tội phạm giết người, người thực thi sự bất công”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng dấu ấn không bị xóa bỏ. Nhưng, Đức Giáo Hoàng cảnh báo, “tôi lỗi ngăn chặn Phép Rửa khỏi việc sinh hoa trái ơn cứu độ”.

Sống đời sống của bản thân theo Chúa Giêsu

Ngay cả khi con người, “vì sự xấu hổ của mình”, Đức Giáo Hoàng nói, thực hiện những tội nghiêm trọng và “chống lại Thiên Chúa”, thì người ấy “vẫn tiếp tục là con cái của Thiên Chúa” vì “Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc con cái của Ngài”.

Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng nói thêm, là chi thể của một thân thể, chúng ta cam kết để tránh xa tội lỗi và rập khuôn đời sống chúng ta theo Chúa bằng việc làm chứng tình yêu và niềm tin của chúng ta.

Sau sự tái sinh của chúng ta trong nước của phép rửa, Đức Giáo Hoàng nói, chúng ta được xức dầu bằng dầu thánh là một dấu chỉ của sự thông phần của chúng ta vào vai trò của của Đức Kitô là tư tế, ngôn sứ và vương đế, và chúng ta, là các thành viên của dân tư tế của Thiên Chúa, được mời gọi để nói gương Ngài trong sự phục vụ yêu thương với người anh chị em của chúng ta.

Phép rửa mở cánh cửa sự sống phục sinh

Qua Phép Rửa, Đức Giáo Hoàng nói, chúng ta được mai táng cùng với Chúa Giêsu trong sự chết để “giống như Đức Kitô đã được phục sinh từ cõi chết, thì chúng ta cũng có thể bước đi trong đời sống mới”.

“Phép Rửa, Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc, mở ra cho chúng ta cánh cửa vào sự sống của sự phục sinh, chứ không phải một đời sống thế tục. Một đời sống theo Chúa Giêsu”.

Đan Sĩ (Theo Vatican News)