Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Trong "Kinh Lạy Cha" chúng ta cầu nguyện cho nhu cầu của hết mọi người

Vatican, 28/03/2019 (MAS) – Trong Buổi Triều Yết Chung vào Thứ Tư, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bắt đầu loạt bài suy tư về phần thứ hai của “Kinh Lạy Cha”, đoạn mà, Ngài nói, chúng ta dâng những nhu cầu của chúng ta lên Thiên Chúa.

Lời cầu nguyện bắt đầu bằng những nhu cầu cụ thể

Lời đầu tiên trong những lời thỉnh nguyện này, “Xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”, nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta không thể tự cung cấp. Lời cầu nguyện, Đức Giáo Hoàng nói, bắt đầu bằng những quan tâm hằng ngày của chúng ta, những nhu cầu khẩn thiết cụ thể nhất của cuộc sống. Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi chúng ta suy xét lời cầu nguyện này từ quan điểm của những người đang cần thật sự: “Biết bao nhiêu bà mẹ, và biết bao nhiêu người cha, ngay cả ngày nay, đi ngủ với sự buồn bực vì chưa đủ cơm bánh cho con cái họ vào hôm sau?” Ngài đặt vấn đề. Nhìn từ quan điểm này, “những lời của Chúa Giêsu mang lấy một sức mạnh mới”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng lời cầu nguyện bắt đầu không phải bằng một nền thần bí trừu tượng, mà bằng những nhu cầu cụ thể của chúng ta. Ở đây, Đức Giáo Hoàng nói, “lương thực hằng ngày của chúng ta” không chỉ có nghĩa là cơm bánh, mà còn là tất cả mọi thứ cần thiết của cuộc sống, như nước uống, thuốc men, một ngôi nhà, một công việc. Hơn thế, Đức Giáo Hoàng tiếp tục, trong “Kinh Lạy Cha” chúng ta được nhắc nhớ rằng chúng ta phải cầu nguyện không chỉ cho những nhu cầu của chúng ta, mà còn cho nhu cầu của mọi người. “Nếu không cầu nguyện theo cách này”, Đức Giáo Hoàng nói, “’Kinh Lạy Cha’ sẽ thôi không còn là một kinh nguyện Kitô Giáo”.

“Kinh Lạy Cha” bao hàm một thái độ của tình liên đới

Với yêu cầu cho “lương thực hằng ngày” của chúng ta, thay vì lương thực hằng ngày của tôi, “Kinh Lạy Cha” bao gồm trong lời kinh này “một thái độ của sự đồng cảm, một thái độ của liên đới”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói. Bằng cách này, Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy thưa những nhu cầu của mọi người lên Chúa Cha.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhớ lại đoạn kinh thánh được đọc ngay khởi đầu Buổi Triều Yết, đoạn kể về câu chuyện nuôi 5,000 người ăn, từ Tin Mừng Theo Thánh Mát-thêu. Việc hoá bánh và cá ra nhiều là một phép lạ thật sự, Đức Giáo Hoàng nói; nhưng phép lạ lớn lao hơn là sự chia sẻ. Bé trai đã chia sẻ phần bánh và cá của mình “đã hiểu bài học từ ‘Kinh Lạy Cha’, Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích: “Lương thực ấy không phải là tài sản riêng…nhưng là sự chu cấp cần được chia sẻ, với ân sủng của Thiên Chúa”.

Chỉ có Thánh Thể mới có thể làm no thoả con đói Đấng vô biên

Trong phép lạ này, Đức Giáo Hoàng nói khi kết thúc, Chúa Giêsu báo trước một sự hiến dâng chính Ngài trong Thánh Thể: “Chỉ Thánh Thể”, Đức Giáo Hoàng nói, “mới có thể làm no thoả cơn đói Đấng vô biên và lòng khao khát Thiên Chúa vốn đang hoạt động nơi mỗi con người, ngay cả trong việc tìm kiếm cơm bánh hằng ngày”.

Đan Sĩ (Vatican News)