Skip to main content
ĐGH Phanxicô tại Hội Trường Phaolô VI trong Buổi Triều Yết, 03/01/2018 (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Trong Buổi Triều Yết: Nghi Thức Sám Hối Giúp Chuẩn Bị Tâm Hồn Chúng Ta Cho Thánh Thể

Vatican, 04/01/2018 (MAS) – Chào khách hành hương và du khách đang qui tụ tại Hội Trường Phaolô VI vào Thứ Tư, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp tục những bài suy tư của Ngài về việc cử hành Thánh Thể, tập trung vào nghi thức sám hối vốn sẽ giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn mình để lãnh nhận lòng thương xót của Thiên Chúa.

Tâm hồn tự phụ không thể nhận lãnh sự tha thứ

Chúng ta nhìn nhận trước Thiên Chúa và trước anh chị em của mình rằng tất cả chúng ta đều là tội nhân, Ngài nói. Một tâm hồn tự phụ, đầy sự quan trọng của riêng nó, thì không thể lãnh nhận sự tha thứ của Thiên Chúa, Ngài nói tiếp, cũng như chúng ta biết từ kinh nghiệm rằng chỉ bằng việc nhìn nhận những sai lỗi của chúng ta và xin sự tha thứ thì chúng ta mới có thể được người khác thứ tha.

Sự xưng thú cá nhân trong bối cảnh cộng đoàn

Chúng ta thực hiện việc xưng thú của mình trong tư cách một cộng đoàn, Đức Giáo Hoàng nói, nhưng mỗi người chúng ta nói một cách cá nhân, đấm ngực chúng ta và nhận biết rằng chúng ta bất xứng trước quà tặng lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta thú nhận rằng chúng ta đã phạm tội trong tư tưởng và lời nói và việc làm, Đức Giáo Hoàng nói, vì thật chưa đủ để không làm hại người khác. Thay vào đó, chúng ta phải chọn làm điều tốt và làm chứng cho người khác rằng chúng ta là môn đệ của Đức Kitô.

Mẹ Maria, các thiên thần và các thánh giữ gìn chúng ta

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng thật khó cho chúng ta để nhìn nhận những thiếu sót của mình nhưng chúng ta phải học cách xưng thú chúng cách chân thành thay vì tố cáo người khác về việc sai trái. Sau khi xưng thú tội lỗi của mình, chúng ta xin sự chuyển cầu của Mẹ Maria, các thiên thần và tất cả các thánh để nuôi dưỡng chúng ta trên hành trình thánh thiện và hoán cải.

Năng quyền biến đổi của ân sủng Thiên Chúa

Đức Giáo Hoàng đề cập đến những hình thức khác của nghi thức sám hối, chẳng hạn như hát bài hát Hy Lạp xưa Kyrie eléison, hoặc chúc lành hoặc rảy nước phép để nhắc nhớ chúng ta về Phép Rửa.

Bằng cách này, Đức Giáo Hoàng kết thúc, chúng ta tham dự vào truyền thống lớn lao của các nhân vật kinh thánh – như Đa-vít, Người Con Hoang Đàng, ông Da-kêu và Thánh Phêrô – những người, khi ý thức về tội lỗi của mình, nhận biết chúng trước Thiên Chúa với một niềm tin vào năng quyền biến đổi của ân sủng Ngài.

Đan Sĩ (Theo Vatican News)