Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Lạy Nữ Vương (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Trong Giờ Kinh Lạy Nữ Vương: Để Ở Lại Trong Tình Thương Của Đức Kitô, Chúng Ta Phải Yêu Thương Nhau

Vatican, 07/05/2018 (MAS) - Ở lại trong tình yêu của Đức Kitô là tâm điểm của bài suy tư của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng vào Chúa Nhật.

Một chương trình thách đố

“Ở lại trong dòng chảy tình yêu của Thiên Chúa, chọn cư ngụ ở đó, là điều kiện để đảm bảo rằng tình yêu của chúng ta không mất đi sức nóng và sự can trường của nó”, Đức Giáo Hoàng nói. Giống như Chúa Giêsu, và ở trong Ngài, chúng ta phải đón nhận tình yêu của Chúa Cha, mà không tách bản thân chúng ta ra khỏi tình yêu ấy qua sự ích kỷ và tội lỗi. “Đây là một chương trình thách đố”, Đức Giáo Hoàng nói, nhưng không phải là một việc không thể.

Để làm như thế, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục, trước hết chúng ta phải nhận biết rằng tình yêu của Đức Kitô “không phải là một tình cảm chóng qua”, nhưng hơn thế, “là một thái độ nền tảng của tâm hồn”, vốn được thể hiện bằng việc tuân giữ các giới răn của Chúa Giêsu. “Tình yêu này”, Đức Giáo Hoàng nói, “phải được nhận biết trong đời sống hằng ngày”, trong các thái độ và hành động của chúng ta, bằng không thì nó chỉ cho thấy sự ảo tưởng.

Cách yêu thương nhau

Những giới răn của Chúa Giêsu được tóm lại trong lệnh truyền “hãy yêu thương nhau” như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta. Đức Giáo Hoàng nói rằng “người kia” mà chúng ta được mời gọi để yêu thương là “người mà tôi gặp gỡ trên hành trình”, những người thách đố chúng ta, những người “đợi chờ sự sẵn lòng của chúng ta để lắng nghe, để tham gia vào hành trình cùng nhau”. Chúng ta phải mở ra, Ngài nói, cho “mọi người anh chị em của chúng ta, bất luận họ là gì, và trong bất cứ hoàn cảnh nào mà họ thấy mình trong đó”.

Tình yêu này, Ngài nói tiếp, phải là một phần của đời sống thường nhật của chúng ta. Chúng ta được mời gọi để chăm sóc người già cả “như là một di sản quý giá”; mang lại “sự trợ giúp có thể cho những người đau bệnh”, ngay cả khi họ đang đi đến hồi kết của đời sống của họ; luôn đón nhận thai nhi. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “Đây là lý do vì sao mà sự sống luôn cần phải được bảo về và yêu mến, từ khi hoài thai đến khi kết thúc tự nhiên”.

Hình thành nên Trái Tim của Chúa Giêsu trong chúng ta

Nhưng chúng ta không thể yêu thương nhau như Đức Kitô yêu thương chúng ta trừ khi chúng ta có chính Trái Tim của Ngài ở trong chúng ta. “Thánh Thể, mà trong đó chúng ta được mời gọi để dự phần vào mỗi Chúa Nhật, có ý để hình thành nên trong chúng ta Trái Tim của Đức Kitô”, Đức Giáo Hoàng nói, “để cuộc đời chúng ta được hướng dẫn bởi thái độ đại lượng của Ngài”.

Đan Sĩ (Theo Vatican News)