Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, 13/05/2018 (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Trong Giờ Kinh Lạy Nữ Vương: Nhìn Lên Trời Khi Chân Đặt Dưới Đất

Vatican, 14/05/2018 (MAS) – Trong Giờ Kinh Lạy Nữ Vương, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tập trung bài suy tư của Ngài về Lễ Chúa Thăng Thiên, được tuân giữ vào Chúa Nhật tại Ý và nhiều nơi khác trên thế giới.

Lễ Chúa Thăng Thiên, Đức Giáo Hoàng nói, có hai yếu tố chính. “Một mặt, Lễ này hướng tầm nhìn của chúng ta về trời, nơi mà Chúa Giêsu, vinh hiển, ngồi bên hữu Thiên Chúa. Mặt khác, Lễ này nhắc nhớ chúng ta về khởi đầu sứ mạng của Giáo Hội”.

Sứ mạng loan báo Tin Mừng mà Chúa Giêsu trao cho Giáo Hội, theo nghĩa đen là không giới hạn, Đức Giáo Hoàng nói. Điều này dường như đặc biệt mang tính táo bạo khi chúng ta nhìn vào nhóm nhỏ các môn đệ mà Chúa Giêsu ủy thác cho sứ mạng ấy. Nhưng điều này giúp cho chúng ta nhận biết rằng Giáo Hội có thể chu toàn sứ mạng của mình chỉ bằng sức mạnh mà chính Thiên Chúa ban cho. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói với các môn đệ, “anh em sẽ nhận lãnh sức mạnh khi Chúa Thánh Thần ngự đến trên anh em, và anh em sẽ là nhân chứng của Thầy tại Jerusalem, trên khắp Judea và Samaria, và đến tận cùng trái đất”. Sứ mạng này, được khởi đi từ các Tông Đồ, đã được thực hiện bởi những người kế vị các Ngài qua mọi thời đại, đến tận ngay nay. “Sứ mạng này đòi hỏi sự cộng tác của tất cả chúng ta”, Đức Giáo Hoàng nói.

Lễ Thăng Thiên cũng nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta phải sẵn sàng để gặp gỡ Chúa Giêsu và phục vụ Người, và trở thành chứng nhân của Người cho các anh chị em của chúng ta. Chúng ta phải tìm kiếm Đức Kitô trong thời đại chúng ta, và “mang lời cứu độ của Người đến tận cùng trái đất”. Trong hành trình này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, chúng ta gặp gỡ “chính Đức Kitô nơi anh chị em của chúng ta”, đặc biệt là những người nghèo nhất nơi chúng ta. Ngay từ khởi đầu của Giáo Hội, Đức Kitô Phục Sinh đã kêu gọi các môn đệ hãy mang lại những dấu chỉ cụ thể và hữu hình của niềm hy vọng cho người khác – và chúng ta được mời gọi để thực hiện thế ngày nay.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc bài suy tư của Ngài với lời cầu nguyện để Đức Đồng Trinh Maria giúp chúng ta trong việc “nâng tâm hồn chúng ta lên” đến Chúa Giêsu, và đồng thời, “đặt chân chúng ta dưới đất” để can đảm loan báo Tin Mừng trong đời sống của chúng ta.

Đan Sĩ (Theo Vatican News)