Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Lạy Nữ Vương (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng trong Giờ Kinh Lạy Nữ Vương: Vị Mục Tử Nhân Lành chú tâm đến tùng người chúng ta

Vatican, 13/05/2019 (MAS) – Trong Giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng sau Thánh Lễ vào Chúa Nhật, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tập trung sự chú ý của Ngài vào Bài Tin Mừng trong ngày đoạn kể lại câu chuyện Chúa Giêsu giới thiệu Ngài là Mục Tử đích thực của Dân Thiên Chúa. Bài Tin Mừng này, Đức Giáo Hoàng nói, “mời gọi chúng ta hãy sống mối quan hệ của chúng ta với Đức Kitô với trọn vẹn niềm tin và sự thân thiết”.

Những việc làm của Chúa Giêsu

Trong bài diễn văn của Ngài trước hàng tín hữu tập trung tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng nhắc lại những lời của Chúa, “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng, và chúng theo Ta. Ta ban cho họ sự sống đời đời và chúng sẽ không bị hư mất”. Đức Giáo Hoàng giải thích, rằng bằng việc đọc kĩ câu này, “chúng ta sẽ thấy rằng công việc của Chúa Giêsu được thể hiện trong nhiều việc làm: Ngài nói, biết, trao ban sự sống, bảo vệ”.

Vị Mục Tử Nhân Lành – Chúa Giêsu – Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “chú tâm đến từng người chúng ta, Ngài tìm kiếm và yêu thương chúng ta, nói với chúng ta lời của Ngài, khi biết các chiều sâu tâm hồn chúng ta, khao khát và niềm hy vọng của chúng ta, cũng như là những thất bại và thất vọng của chúng ta”.

Đức Giáo Hoàng tiếp tục nói rằng các động từ và cử chỉ mô tả cách mà Chúa Giêsu, Vị Mục Tử Nhân Lành, thông truyền với chúng ta là phù hợp với các động từ có liên hệ đến đoàn chiên: “chúng nghe tiếng Ta”, “chúng theo Ta”.

Đây là những việc làm, Đức Giáo Hoàng nói, “cho thấy cách chúng ta phải đáp trả lại thái độ dịu dàng và quan tâm của Chúa”.

Sau khi xướng Kinh Lạy Nữ Vương, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắc lại hôm nay là Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi, năm nay có chủ đề: “Lòng can đảm để chịu rủi ro vì lời hứa của Chúa”. Ngài cũng nói về niềm vui của Ngài khi phong chức linh mục vào Chúa Nhật này tại Đền Thờ Thánh Phêrô và mời hai vị tân linh mục lên chào và ban phúc lành cho người tín hữu cùng với Ngài.

Ngày của Mẹ

Nói với tất cả mọi người mừng Ngày Của Mẹ Đức Giáo Hoàng đã gửi lời chúc mừng và “cám ơn các bà mẹ vì công việc cao quí của họ trong việc nuôi dạy con cái và bảo vệ các giá trị gia đình. Chúng ta cũng nhớ, Đức Giáo Hoàng nói, “các bà mẹ là những người từ trời nhìn xuống và đang tiếp tục dõi theo chúng ta bằng lời cầu nguyện”.

Âu Dương Duy (Vatican News)