Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Nữ Vương Thiên Đàng, 02/04/2018 (ANSA)

Đức Giáo Hoàng Trong Giờ Kinh Nữ Vương Thiên Đàng: Hãy Xây Dựng Tình Huynh Đệ và Chia Sẻ

Vatican, 03/04/2018 (MAS) – Vào Thứ Hai, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã kêu gọi người Kitô Hữu hãy xây dựng tình huynh đệ, nói rằng chỉ có tình huynh đệ mới có thể đảm bảo nền hòa bình lâu dài, đánh bại sự nghèo, dập tắt những căng thẳng và chiến tranh, và xóa bỏ sự tham nhũng và tội ác.

Nói với hàng ngàn khách hành hương và người tín hữu đang tập trung tại Quảng Trường Thánh Phêrô vào giờ kinh “Lạy Nữ Vương Thiên Đàng”, Đức Giáo Hoàng nói tình huynh đệ được các Kitô Hữu thời sơ khai sống cũng đang rất cần thiết vào ngày nay.

“Người sống lại” – Gây Choáng

Thứ Hai Phục Sinh, một ngày được vui mừng như là một “Pasquetta” hay ngày nghỉ “Phục Sinh Nhỏ” tại Ý, cũng được gọi là “Thứ Hai Thiên Thần”, sau cảnh Tin Mừng nói về một thiên thần trong ngôi mộ trống của Chúa Giêsu. Đức Giáo Hoàng nói rằng những lời “Người sống lại rồi” được thiên thần nói cho các phụ nữ, có thể được đọc lên chỉ bởi “một người cao hơn để thông truyền một thực tại quá choáng, quá khó tin, một thực tại có lẽ không một ai dám nói đến”. Cộng đoàn các môn đệ sau đó bắt đầu lặp lại lời này.

Tình huynh đệ xây dựng thiện ích chung, công bằng xã hội

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng sau Phục Sinh, vào Thứ Hai Thiên Thần, chúng ta cảm thấy cần thiết phải hợp nhất lại và tổ chức vui vẻ với người thân yêu và bạn hữu của chúng ta. Bằng việc sống lại từ cõi chết, Đức Giáo Hoàng giải thích, Chúa Giêsu đã phá vỡ bức tường của sự chia rẽ giữa con người với nhau, khôi phục hòa bình, và bắt đầu đan dệt nên một tấm vải của một tình huynh đệ mới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục lại tình huynh đệ trong thời đại chúng ta, như nó đã được sống trong các cộng đoàn Kitô Hữu thời sơ khai.

Đức Giáo Hoàng nói, “Không thể có một sự hiệp thông thật sự và một sự dấn thân cho thiện ích chung và công lý mà không có tình huynh đệ và chia sẻ”. “Không có sự chia sẻ huynh đệ, thì một cộng đồng giáo hội chính thức hay dân sự không thể được tạo ra: chỉ có thể có một nhóm các cá nhân được thúc đẩy bởi những lợi ích riêng”, Đức Giáo Hoàng cảnh báo.

Đối thoại và mối quan hệ

Sự Phục Sinh của Đức Kitô, Đức Giáo Hoàng nói, đã tạo nên sự mới mẻ của việc đối thoại và của mối quan hệ đang bùng nổ trong thế giới, một sự mới mẻ đã trở thành “một trách nhiệm đối với người Kitô Hữu”. Ngài nhắc lại Chúa Giêsu nói rằng thế giới sẽ nhận biết họ là môn đệ của Người từ tình yêu dành cho nhau của họ.

Đây là lý do vì sao, Đức Giáo Hoàng giải thích, chúng ta không thể khép mình lại trong sự riêng tư của chúng ta, trong nhớm của chúng ta, nhưng chúng ta được mời gọi để quan tâm đến thiện ích chung, quan tâm đến anh chị em của chúng ta, đặc biệt những người yếu thế nhất và bị loại trừ nhất. Chỉ có tình huynh đệ, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, mới có thể đảm bảo nền hòa bình lâu dài, đánh bại sự nghèo, dập tắt những căng thẳng và chiến tranh, và xóa bỏ sự tham nhũng và tội ác.

Đức Giáo Hoàng kết thúc khi mời gọi hết mọi người hãy khẩn xin Mẹ Maria Đồng Trinh giúp tất cả chúng ta biết biến tình huynh đệ và sự hiệp thông thành lối sống cảu họ và là linh hồn của mọi mối quan hệ của họ.

Đan Sĩ (Theo Vatican News)