Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin, 24/11/2017 (Vatican News)

Đức Giáo Hoàng Trong Giờ Kinh Truyền Tin: Đức Mẹ Là Cộng Sự Hoàn Hảo Trong Dự Án Của Thiên Chúa

Vatican, 25/12/2017 (MAS) – Vào Đêm Vọng Giáng Sinh, năm nay rơi vào Chúa Nhật Thứ IV Mùa Vọng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô suy tư về Biến Cố Truyền Tin trong Kinh Truyền Tin hàng tuần.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự tương phản giữa “những lời hứa của Sứ Thần và câu trả lời của Mẹ Maria”. Lời chào của sứ thần là một lời mạc khải dài, mà sau đó trở nên chi tiết hơn nữa nhằm trả lời yêu cầu giải thích của Mẹ Maria. Hài Nhi sẽ được sinh ra từ cô gái khiêm tốn này từ Nazareth sẽ được gọi là Con của Đấng Tối Cao: thật không thể để cưu mang một phẩm giá cao cả hơn phẩm giá này.

Câu trả lời của Mẹ Maria, trái lại, là một câu vắn gọn: “Này tôi là tôi tớ Chúa; xin hãy thành sự nơi tôi như lời sứ thần truyền”. Mẹ không nói về “vinh quang hay đặc quyền”, Đức Giáo Hoàng nói, nhưng về sự sẵn sàng và sự phục vụ”.

Sự tương phản giữa những lời của Sứ Thần và của Đức Maria, Đức Giáo Hoàng nói, là quan trọng:

“Sự tương phản ấy giúp chúng ta hiểu rằng Mẹ Maria thật sự khiêm tốn và không tìm kiếm cách thể hiện. Mẹ nhận biết rằng Mẹ thật nhỏ bé trong sự hiện diện của Thiên Chúa, và bằng lòng để là thế. Đồng thời, Mẹ ý thức rằng sự nhận ra kế hoạch của Thiên Chúa tùy thuộc vào sự đáp trả của Mẹ, và vì thế Mẹ được mời gọi để gắn liền vào đó bằng tất cả hữu thể của Mẹ”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng bài đọc Tin Mừng trong ngày cho chúng ta thấy rằng thái độ của Đức Maria trong biến cố Truyền Tin đáp trả một cách hoàn hảo trước Con Thiên Chúa khi Ngài đi vào trong thế giới. Mẹ Maria nói, “Này tôi là nữ tỳ của Chúa”; Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa là Đấng sẽ trở thành Con Trai của Mẹ Maria, nói trong lúc Nhập Thể, “Này con xin đến để thi hành thánh ý Ngài, lạy Thiên Chúa”. Và vì thế, Đức Giáo Hoàng nói, Mẹ được mạc khải là một cộng sự hoàn hảo trong dự án của Thiên Chúa”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc bài suy tư của Ngài bằng việc khích lệ tất cả chúng ta: “Trong khi chúng ta ngưỡng một Mẹ vì sự đáp trả của Mẹ trước lời mời và sứ mạng của Thiên Chúa”, Đức Giáo Hoàng nói, “chúng ta hãy xin Mẹ giúp mỗi người chúng ta biết đón nhận dự án của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta bằng sự khiêm tốn chân thành và sự đại lượng can đảm”.

Đan Sĩ (Theo Vatican News)