Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng trong Giờ Kinh Truyền Tin: Hôn hân lâu bền cần quà tặng bản thân và ân sủng của Đức Kitô

Vatican, 08/10/2018 (MAS) – Một đôi bạn đã kết hôn đang nỗ lực để trung thành sống sự cam kết cả đời của mình cho nhau, cần cả ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa vốn được bám chặt vào quà tặng bản thân, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói vào Chúa Nhật.

“Điều giúp cho các đôi bạn đã kết hôn vẫn luôn hiệp nhất trong hôn nhân là một tình yêu của việc trao ban bản thân cho nhau được nuôi dưỡng bởi ân sủng của Đức Kitô”, Đức Giáo Hoàng nói vào ngày 07/10.

“Nếu, mặt khác, thú vui và thỏa mãn cá nhân đang thắng thế trong đời sống của đôi bạn, thì sự hiệp nhất của họ không thể bền vững”.

Ngài giải thích rằng nếu ly hôn và ly thân xảy ra, tuy là Giáo Hội không lên án, nhưng “trái lại, khi đối diện với quá nhiều những thất bại hôn nhân đớn đau, thì Giáo Hội cảm thấy lời mời gọi phải sống trong sự hiện diện yêu thương, bác ái và thương xót của mình, để đưa trở về những tâm hồn bị tổn thương và mất mát cho Thiên Chúa”.

Cùng một lòng thương xót mà Thiên Chúa thể hiện cho hết mọi người dân của Ngài khi họ thất bại qua tội lỗi, “dạy cho chúng ta biết rằng tình yêu bị tổn thương có thể được Thiên Chúa chữa lành qua lòng thương xót và sự tha thứ”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói.

Trong bài suy niệm của Ngài trước Giờ Kinh Truyền Tin Chúa Nhật, Đức Giáo Hoàng Phanxicô suy tư về Bài Tin Mừng trong ngày, khi Chúa Giêsu bảo vệ tính vĩnh viễn của hôn nhân khi đối diện với câu hỏi chất vấn bởi những người Pha-ri-sêu. Chúa Giêsu giải thích rằng ông Mô-sê đã cho phép ly dị, vì “sự cứng lòng của các ông”, nhưng rằng điều này không xứng với “ý định nguyên thủy của Đấng Tạo Dựng”.

Chúa Giêsu gợi nhắc lại một thông điệp từ Sách Sáng Thế, đoạn nói, “Thiên Chúa tạo nên họ có nam và nữ. Vì lý do này, mà người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mình mà luyến ái với vợ mình, và cả hai sẽ nên một xác thân”.

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh những lời của Chúa Giêsu rằng “điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”.

“Giáo huấn này của Chúa Giêsu rất rõ ràng và bảo vệ phẩm giá của hôn nhân, như là sự hiệp nhất của tình yêu vốn đi kèm với lòng trung thành”, Ngài nói. Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu xác nhận kế hoạch của Thiên Chúa đối với hôn nhân, không cho phép bất cứ một ngoại lệ nào đối với sự cam kết vĩnh cửu của hôn nhân”.

“Ngài thực hiện điều này để xác nhận kế hoạch của Thiên Chúa, mà trong đó sức mạnh và vẻ đẹp của các mối quan hệ con người sẽ nổi bật”, Ngài nói.

“Giáo Hội, một mặt không mỏi mệt khẳng định về vẻ đẹp của gia đình như đã được ban cho chúng ta qua Kinh Thánh và Thánh Truyền; đồng thời, Giáo Hội nỗ lực để thực hiện sự gần gũi mẫu tử của mình được cảm nhận cách cụ thể với những người đang sống kinh nghiệm của những quan hệ đổ vỡ hay đang thực hiện trong một cách đớn đau và mỏi mệt”.

Âu Dương Duy (CNA)