Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin, 03/09/2017 (ANSA)

Đức Giáo Hoàng Trong Giờ Kinh Truyền Tin: Luôn Có Cơn Cám Dỗ Để Đi Theo Đức Kitô Mà Không Có Thập Giá

Vatican, 04/09/2017 (MAS) – Trước khi xướng Kinh Truyền Tin vào Chúa Nhật, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã suy tư về ý nghĩa của bài đọc Tin Mừng Chúa Nhật, nói với khách hành hương đang tập trung tại Quảng Trường Thánh Phêrô rằng, “luôn có cơn cám dỗ để đi theo một Đức Kitô mà không có một Thập Giá, để dạy cho Thiên Chúa con đường đúng”.

Ngài nói về đoạn Tin Mừng mà Chúa Giêsu, “đã mạc khải cho các môn đệ biết rằng Ngài sẽ phải chịu đau khổ, bị giết và sẽ sống lại tại Giêrusalem và Ngài đã bị Phêrô quở trách vì ông không thể chấp nhận rằng tất cả điều này sẽ xảy đến cho Đấng Messia”. Chúa Giêsu, Đức Giáo Hoàng nói, “đáp trả bằng một lời quở trách ngược lại: “Hãy ra sau thầy, Satan! "Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người".

Đức Thánh Cha tiếp tục nói, “ở điểm đó, Vị Thầy nói với hết tất cả mọi người đi theo Ngài, rõ ràng trình bày con đường phải đi”. Chúa nói, "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy”. Một lần nữa, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, ngay cả ngày nay, “vẫn có cơn cám dỗ đi theo một Đức Kitô mà không có Thập Giá, cơn cám dỗ dạy cho Thiên Chúa con đường đúng”.

Nhưng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh, “Chúa Giêsu nhắc nhớ chúng ta rằng đường lối của Ngài là đường lối tình yêu, và không có tình yêu đích thực mà không có sự hy sinh”.

Chúa Giêsu, Đức Giáo Hoàng giải thích, dạy rằng “ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống”. Đức Thánh Cha giải thích rằng, “trong sự trái nghịch này có một luật vàng mà Thiên Chúa đã khắc ghi vào trong bản tính con người được tạo nên giống Đức Kitô: luật ấy là chỉ có tình yêu mới mang lại ý nghĩa và niềm hạnh phúc cho cuộc sống”.

Đan Sĩ (Theo Vatican Radio)