Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin (AFP)

Đức Giáo Hoàng Trong Giờ Kinh Truyền Tin: Mừng Thiên Chúa Tình Yêu Nhân Dịp Lễ Chúa Ba Ngôi

Vatican, 28/05/2018 (MAS) – Nói với người tín hữu tại Quảng Trường Thánh Phêrô trong Giờ Kinh Truyền Tin, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh đến Lễ mà chúng ta cử hành vào Chúa Nhật sau Lễ Hiện Xuống nói Lễ này mời gọi chúng ta hãy loan báo tình yêu của Thiên Chúa trên khắp thế giới.

Ngài nói Lễ Trọng Chúa Ba Ngôi nhấn mạnh mầu nhiệm Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, là một Thiên Chúa trong sự hiệp thông ba Ngôi Vị: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Nhấn mạnh về bài đọc phụng vụ trong ngày, Đức Giáo Hoàng nói, “sẽ giúp chúng ta hiểu rằng thay vì muốn tỏ lộ cho chúng ta biết Ngài hiện hữu, thì Thiên Chúa muốn chúng ta hãy biết rằng Ngài ở “cùng với chúng ta”, rằng Ngài yêu thương chúng ta, quan tâm đến lịch sử cá nhân của chúng ta và chăm sóc từng người chúng ta, khởi đi từ việc nhỏ bé nhất và cần kíp nhất.

“Ngài là Thiên Chúa ở trên kia trên thiên đàng, nhưng cũng đi xuống mặt đất này”, Đức Giáo Hoàng nói.

Nhấn mạnh về sự gần gữi của “Thiên Chúa là Tình Yêu là Đấng tạo nên vũ trù và tạo ra một dân, trở thành xác phàm, đã chết và đã sống lại vì chúng ta”, Đức Giáo Hoàng nói Chúa Thánh Thần làm biến đổi tất cả và dẫn đến sự tròn đầy.

Đức Giáo Hoàng đã suy tư về bài đọc của Thánh Phaolô là vị, mà Đức Giáo Hoàng nói, “một cách cá nhân đã kinh nghiệm được sự biến đổi này mà Thiên Chúa Tình Yêu mang lại”. Ngài nói Phaolô nói cho chúng ta biết về mong muốn của Thiên Chúa được gọi là Cha – “Ba” – với sự tin tưởng tuyệt đối của một người con tự bỏ mặc chính mình là Đấng hy sinh chính mạng sống của Ngài.

Đức Giáo Hoàng nói các Tông Đồ cũng nói rằng Chúa Thánh Thần, hoạt động ở nơi chúng ta, đảm bảo rằng Chúa Giêsu Kitô không được giảm xuống thành một nhân vật quá khứ thuần túy, nhưng rằng chúng ta cảm thấy gần gũi với Ngài: “Ngài là đồng bạn đương thời của chúng ta và chúng ta kinh nghiệm được niềm vui của việc là con cái vốn được Thiên Chúa yêu thương”.

Sau cùng, Ngài nói, trong Tin Mừng, Chúa Sống Lại hứa ở cùng chúng ta mãi mãi và rõ ràng là qua sự hiện diện này và sức mạnh của Thần Khí mà chúng ta thi hành với sự bình an sứ mạng mà Ngài ủy thác cho chúng ta: để loan báo và làm chứng cho Tin Mừng của Ngài cho hết mọi người, để lan tỏa sự hiệp thông với Ngài và niềm vui có được từ sự hiệp thông này.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc bài giảng của Ngài khi kêu gọi người tín hữu vui mừng Lễ Chúa Ba Ngôi vốn mời gọi dẫn chúng ta đến việc chiêm ngắm mầu nhiệm về một Thiên Chúa là Đấng đã không mỏi mệt tạo dựng, cứu chuộc và thánh hóa, luôn luôn bằng tình yêu và vì tình yêu.

“Ngay từ khởi đầu Ngài đã chọn để bước đi cùng với nhân loại và hình thành một dân vốn là một phúc lành cho hết mọi dân nước, không loại trừ một ai”, Ngài nói, khi kêu gọi hết mọi người tín hữu hãy tiến bước với thông điệp cứu độ của tình yêu Thiên Chúa vốn giải thoát tội lỗi, chữa lành những vết thương của linh hồn và mang lại ơn cứu độ.

Đan Sĩ (Theo Vatican News)