Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng trong Giờ Kinh Truyền Tin: "Niềm tin giảm thành công thức là thiển cận"

Vatican, 17/09/2018 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đọc Kinh Truyền Tin với khách hành hương và du khách tại Quảng Trường Thánh Phêrô vào Chúa Nhật, suy tư về bài Tin Mừng trong ngày (Mc 8:27-35).

Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha nói, hỏi các môn đệ câu hỏi trải dài trong Tin Mừng Mác-cô: “Chúa Giêsu là ai?” Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói Chúa Giêsu giúp cho các môn đệ dần dần đi đến chỗ nắm bắt được câu hỏi căn bản này về căn tính của Ngài.

Thiển cận  vs. mối quan hệ cá nhân

Trước hết, Chúa Giêsu hỏi họ người ta bảo Ngài là ai.

Đức Giáo Hoàng nói Chúa Giêsu coi các câu trả lời của các môn đệ là chưa đủ. “Ngài thậm chí không chấp nhận các câu trả lời của các môn đệ Ngài khi sử dụng các công thức đóng gói sẵn, trích những nhân vật nổi tiếng của Kinh Thánh”, Đức Giáo Hoàng nói, “vì một niềm tin được giảm thành một công thức là một niềm tin thiển cận”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói Chúa mời gọi các môn đệ của Ngài, bây giờ cũng như thời ấy, “hãy thiết lập mối quan hệ cá nhân với Ngài, và do đó đón nhận Ngài làm trung tâm đời họ”.

Ngài nói Chúa Giêsu nói cho chúng ta trước chiều sâu của sự hiện hữu của chúng ta, và kêu gọi chúng ta hãy tự hỏi bản thân bằng tất cả sự thật: “Thầy là ai với anh em?”

“Mỗi người chúng ta”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “được mời gọi trả lời, trong chính trái tim mình, để cho bản thân chúng ta được soi sáng bởi ánh sáng mà Chúa Cha ban cho chúng ta để biết Chúa Giêsu Con Ngài”.

“Thầy là Đấng Kitô”

Đức Giáo Hoàng nói rằng, đôi khi, chúng ta có thể trả lời cách nhiệt thành giống như Phêrô, “Thầy là Đấng Kitô”. Nhưng, giống như ông, chúng ta cũng có thể muốn né tránh “Con đường gian khổ của Vị Tôi Trung đau khổ, bị hạ nhục, bị khước từ và bị đóng đinh”, điều mà Đức Thánh Cha nói là con đường duy nhất mà qua đó sứ mạng của Chúa Giêsu được chu toàn.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói đời sống của chúng ta phải làm chứng cho niềm tin của chúng ta.

“Việc tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô không thể dừng lại ở lời nói”, Đức Giáo Hoàng nói, “mà phải được chính thức bởi những chọn lựa và cử chỉ cụ thể, bởi một đời sống được đóng ấn bởi tình yêu dành cho Thiên Chúa và người thân cận”. Chết đi chính mình, như niềm tin của Chúa Giêsu đòi hỏi, lấy đi khỏi chúng ta “những khẳng định của sự kiêu ngạo ích kỷ”, Đức Giáo Hoàng nói.

Sau cùng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói đôi khi chúng ta chọn con đường sai trong cuộc sống, đặc biệt khi chúng ta tìm kiếm hạnh phúc nơi vật chất.

“Nhưng chúng ta chỉ tìm được hạnh phúc khi tình yêu – tình yêu đích thực – gặp gỡ chúng ta, làm cho chúng ta kinh ngạc, và làm thay đổi chúng ta”.

Đan Sĩ (Vatican News)