Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng trong Giờ Kinh Truyền Tin: "Niềm tin vào Chúa Giêsu sẽ giúp chúng ta thực thi những công việc của Thiên Chúa"

Vatican, 06/08/2018 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi người tín hữu hãy nuôi dưỡng mối quan hệ của họ với Thiên Chúa, vì niềm tin vào Chúa Giêsu, Đức Giáo Hoàng nói sẽ giúp chúng ta được nuôi dưỡng về mặt thiêng liêng và thực thi những việc tốt lành vì thiện ích của anh chị em chúng ta.

Đức Giáo Hoàng nói với đám đông tập trung tại Quảng Trường Thánh Phêrô trong Giờ Kinh Truyền Tin. Ngài đã suy tư về bài đọc Tin Mừng trong ngày và nhắc đến Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đáng kính – Vị Giáo Hoàng của thời hiện đại – một vị mà 40 năm trước đã sống những giờ phút sau hết cuộc sống trần thế của Ngài.

Suy tư về phụng vụ nói về một đám đông đã được Chúa Giêsu nuôi và đám đông ấy đang tìm kiếm Ngài, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã giải thích điều đó vì đối với Chúa Giêsu, thật chưa đủ là người ta chỉ đơn giản tìm kiếm Ngài, Ngài muốn người dân hãy biết Ngài và hiểu rằng Ngài đến để mang lại cho chúng ta hơn cả sự thỏa mãn về vật chất, mở đời sống của chúng ta ra cho một chân trời vốn rộng lớn hơn cả những bận tâm cơm áo gạo tiền hằng ngày, sự nghiệp và tương tự của chúng ta.

Chúa Giêsu là bánh hằng sống thật

“Ngài, ‘bánh hằng sống’ thật sự, Đức Giáo Hoàng nói, muốn làm no thỏa chúng ta không chỉ về mặt thể xác mà còn cả linh hồn, mang lại nguồn dinh dưỡng thiêng liêng vốn có thể làm no thỏa cơn đói sâu thẳm nhất”.

Giải thích về cách mà chúng ta quá thường hiểu về lời mời gọi đừng “làm việc vì của ăn hay hư nát, nhưng cho lương thực đảm bảo sự sống thường tồn”, Đức Giáo Hoàng nói đó là “một cơn cám dỗ để giảm thiểu tôn giáo thành việc thực thi lề luật” khi nghĩ rằng thật đủ để thực hiện những hành động tốt để làm hài lòng Thiên Chúa.

Chúa Giêsu, Ngài nói, đưa ra một chỉ dẫn ngoài mong đợi: “Đó là công việc của Thiên Chúa, là bạn hãy tin vào Đấng mà Ngài đã sai đến”.

“Những lời này được nói với tất cả chúng ta ngày nay nữa: công việc của Thiên Chúa không hệ tại quá nhiều vào việc “làm” mọi sự, mà ở việc “tin vào” Ngài là Đấng đã được sai đến, Đức Giáo Hoàng nói.

Những công việc làm lan tỏa hương thơm Tin Mừng

Và, “vẫn tốt đẹp hơn, Đức Giáo Hoàng tiếp tục, niềm tin vào Chúa Giêsu sẽ giúp chúng ta thực thi công việc của Thiên Chúa. Nếu chúng ta để cho bản thân mình được liên hệ vào mối quan hệ yêu thương và tin tưởng này với Chúa Giêsu, thì chúng ta sẽ có thể thực thi công việc tốt lành vốn làm tỏa hương thơm Tin Mừng, vì thiện ích của anh chị em chúng ta.

Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc, mời gọi chúng ta “đừng quên rằng, nếu cần thiết để quan tâm đến những nhu cầu vật chất, thì thậm chí còn quan trọng hơn để nuôi dưỡng mối quan hệ của chúng ta với Ngài, để củng cố niềm tin của chúng ta vào Ngài vốn là “bánh hằng sống”, Đấng đến để làm thỏa mãn cơn đói sự thật, công lý và tình yêu của chúng ta.

Đức Giáo Hoàng kết thúc bài giảng của Ngài bằng lời cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria, vào ngày khi chúng ta nhớ đến việc dâng hiến Đền Thờ Đức Bà Maria Cả tại Rôma, để xin Mẹ trợ giúp chúng ta trong hành trình đức tin và giúp chúng ta trao phó bản thân chúng ta cho kế hoạch của Thiên Chúa cho đời sống của chúng ta.

Đan Sĩ (Vatican News)