Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Trong Giờ Kinh Truyền Tin: Nước Thiên Chúa Phát Triển Cách Nhiệm Mầu

Vatican, 18/06/2018 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã suy tư về hai dụ ngôn “Nước Thiên Chúa và sự phát triển năng động của nước này” từ bài Tin Mừng Chúa Nhật (Mc 4:26:34) trước khi xướng Kinh Truyền Tin vào Chúa Nhật trước hàng ngàn khách qui tụ tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

Nước Trời phát triển bằng sức mạnh của nó

Chúa Giêsu dùng dụ ngôn thứ nhất để so sánh Nước Thiên Chúa với “sự phát triển mầu nhiệm của hạt giống” vốn được gieo, nảy mầm, phát triển và tạo ra bông hạt “độc lập so với việc chăm sóc của người làm nông”, Đức Giáo Hoàng nói. Thông điệp là nước Thiên Chúa đã “xuất hiện trên cánh đồng thế giới”, qua việc rao giảng và việc làm của Chúa Giêsu. Nước Trời triển nở và phát triển không như công việc lao công của người phàm mà “bằng sức mạnh của nó, và theo tiêu chí mà nói theo con người là không thể...Trên hết đó là một sự thể hiện của sức mạnh và sự tốt lành của Thiên Chúa”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói.

Nước Thiên Chúa phát triển cách nhiệm mầu

Khi lịch sử nhân loại dường như đang phát triển ngược lại với ý muốn của Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng nói “chúng ta được mời gọi để sống giai đoạn này như là một mùa thử thách, hy vọng và trong sự đợi chờ tỉnh thức cho mùa gặt”. Nước Chúa đang phát triển cách nhiệm mầu; sức mạnh của nó đang kín ẩn trong một hạt giống bé nhỏ đang đầy “sức sống vinh quang”. Khi thời gian tăm tối, thì chúng ta cần phải tin tưởng vào “hành động âm thầm nhưng mạnh mẽ của Thiên Chúa”, và “vẫn neo bám vào sự trung thành của Thiên Chúa, vào sự hiện diện của Ngài vốn luôn cứu”, Đức Giáo Hoàng nói.

Nước Thiên Chúa giống như một hạt cải

Ý nghĩa của dụ ngôn này là “sự không đoán được về luận lý của Thiên Chúa” vốn không dễ dàng gì để chúng ta chấp nhận. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến một sự trung thành vốn vượt quá sự tính toán và những dự báo. “Đó là một lời mời gọi mở bản thân chúng ta ra cho sự đại lượng lớn lao hơn trước kế hoạch của Thiên Chúa đối với kế hoạch cá nhân của chúng ta”. Thiên Chúa mang lại cho chúng ta các cơ hội “để liên hệ vào trong những năng động này của tình yêu Ngài, của sự đón nhận, và của lòng thương xót dành cho hết mọi người”. Tùy thuộc vào chúng ta để ý thức về những cơ hội này. Đức Giáo Hoàng kết thúc bài suy tư của Ngài khi nói rằng “việc can đảm tiến bước trong sự tin tưởng và sự phó thác khiêm nhường ở trong Thiên Chúa” là phương thế mà qua đó chúng ta có thể phán đoán “tính đúng đắn của sứ mạng của Giáo Hội”. Đặt bản thân chúng ta vào trong tay của Thiên Chúa, ý thức về việc “là những khí cụ nhỏ bé và yếu hèn”, chúng ta có thể đạt được những việc lớn lao” và giúp cho “Nước Ngài – một vương quốc công lý, hòa bình và niềm vui trong Thần Khí  - để tiến bước”.

Đan Sĩ (Theo Vatican News)