Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin (AFP)

Đức Giáo Hoàng trong Giờ Kinh Truyền Tin: 'Phục vụ là phương dược cho việc tự kiếm vinh quang bản thân'

Vatican, 21/10/2018 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cầu nguyện Kinh Truyền Tin với khách hành hương qui tụ vào Chúa Nhật tại Quảng Trường Thánh Phêrô, và đã suy tư về Bài Tin Mừng trong ngày (Mc 10:35-45).

Ngài nói về cách Chúa Giêsu cố gắng để sửa sai các môn đệ của Ngài bằng việc “biến đổi họ từ não trạng thế tục sang tư tưởng của Thiên Chúa”.

Đức Giáo Hoàng nói về hai anh em Gia-cô-bê và Gioan, là những người đã xin Chúa Giêsu được ngồi bên tả và bên hữu của Ngài khi Nước Thiên Chúa ngự đến.

“Chúa Giêsu biết rằng ông Gia-cô-bê và ông Gioan đã bị thúc đẩy bởi lòng nhiệt thành lớn lao vì Ngài và vì sự nghiệp Nước Trời, nhưng Ngài cũng biết rằng những mong đợi của các ông và lòng nhiệt thành của các ông bị ô nhiễm bởi tinh thần thế gian”, Đức Giáo Hoàng nói.

Vì thế, Đức Giáo Hoàng tiếp, Chúa Giêsu nói với các ông: “Các anh không biết điều các anh xin”.

Phục vụ và tìm kiếm vinh quang

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng Chúa Giêsu hướng yêu cầu vinh quang của các vị ấy sang “chén” phải uống và về “phép rửa” phải lãnh nhận. “Các vị cũng thế, như các Tông Đồ khác, sẽ dự phần vào thập giá của Ngài khi thời gian đến”.

Đức Thánh Cha nói Chúa Giêsu mời các môn đệ hãy đi theo Ngài và học con đường của tình yêu “thật nhiều”, nghĩa là, không vì lợi lộc trần gian nữa. “Cha trên trời của chúng ta sẽ lo phần thưởng”, Đức Giáo Hoàng nói.

Chúa Giêsu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, sử dụng cảnh tượng này để chỉ ra rằng phục vụ là con đường đến sự cao cả của Nước Thiên Chúa. “Trong khi sự cao cả của Thế Gian là xây dựng ‘các ngai’ cho quyền bính của bản thân, thì Thiên Chúa lại chọn một cái ngai không thoải mái, Thập Giá, mà từ đó ngự trị, bằng việc thông ban sự sống”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói tất cả mọi Kitô Hữu đều được mời gọi đến với sự hoán cải khỏi việc tìm kiếm bản thân và các vinh dự. “Con đường của sự phục vụ là phương dược hiệu nghiệm nhất trước căn bệnh xuất phát từ việc kiếm chỗ nhất, vốn tiêm nhiễm nhiều người và thậm chí không trừ Giáo Hội ra”.

Sau cùng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói Tin Mừng mời gọi chúng ta “hãy làm chứng bằng lòng can đảm và đại lượng cho một Giáo Hội đang quỳ xuống dưới người thấp hèn nhất, để phục vụ họ bằng tình yêu và sự đơn giản”.

Đan Sĩ (Vatican News)