Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin, 07/01/2018 (AFP)

Đức Giáo Hoàng Trong Giờ Kinh Truyền Tin: Tìm Kiếm Chúa Giêsu Như Ba Vị Đạo Sĩ

Vatican, 07/01/2017 (MAS) – Lấy ý lực từ trình thuật của Thánh Mát-thêu về các Đạo Sĩ và cách mà họ đã đi theo ngôi sao để tìm kiếm vị vua mới sinh, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tập trung vào ba thái độ là nét đặc trưng của Lễ Hiển Linh, hay “sự tỏ mình” của Chúa Giêsu: “Cẩn thận tìm kiếm, sự thờ ơ, và sự sợ hãi”.

Các Đạo Sĩ, Các Kinh Sư và Hê-rô-đê

Chính các Đại Sĩ là những vị, mà sau một hành trình, vẫn tiếp tục “việc tìm kiếm cẩn trọng” của họ đối với Đấng Messiah. Các kinh sư và các thượng tế, những người biết cách hoàn hảo nơi Chúa Giêsu đã được sinh ra, thì “lại thờ ơ” trước sự hạ sinh ấy và ở lại trong những vùng an nhàn của họ. Vua Hê-rô-đê, theo Đức Giáo Hoàng Phanxicô, đã có một phản ứng tồi tệ nhất: “sợ hãi”. Ông ta sợ Hài Nhi sẽ tiếm quyền của ông và giả vờ là muốn đến bái thờ Ngài chỉ vì ông ta muốn loại trừ Ngài. “Hãy xem nỗi sợ tạo ra sự giả hình là dường nào”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói thêm trong phần giải thích ứng khẩu.

Chọn Lựa

Chúng ta cũng thế phải chọn lựa thái độ nào trong những thái độ này để sống trước sự ngự đến của Chúa Giêsu, Đức Giáo Hoàng nói. Sự ích kỷ có thể làm cho chúng ta nghĩ về Chúa Giêsu như là một mối nguy hoặc một trở ngại cần phải bị loại bỏ. Sự thờ ơ có thể dẫn chúng ta đến việc sống như thể Ngài không tồn tại, “chạy theo những qui luật của thế giới” và chỉ nghĩ đến việc thỏa mãn “cơn khát quyền lực và đồng tiền của chúng ta”.

Gương của các đạo sĩ

Thay vào đó, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “chúng ta được mời gọi để đi theo gương của các Đạo Sĩ: cẩn thận trong việc tìm kiếm của chúng ta, sẵn sàng đi ra khỏi đường lối của chúng ta để gặp gỡ Chúa Giêsu trong đời sống của chúng ta”. Nếu đây là thái độ mà chúng ta chọn lựa phải có trước sự ngự đến của Ngài, Đức Giáo Hoàng kết thúc, “thì chúng ta có thể sống một đời sống tuyệt vời, chúng ta có thể lớn lên trong niềm tin, niềm hy vọng và tình yêu dành cho Thiên Chúa và anh chị em của chúng ta”.

Đan Sĩ (Theo Vatican News)