Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng trong Giờ Kinh Truyền Tin: Trong Thánh Lễ chúng ta dự phần vào nước trời tại thế

Vatican, 20/08/2018 (MAS) – “Đi dự Thánh Lễ và nhận Hiệp Lễ” là rất quan trọng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói trong Giờ Kinh Truyền Tin, “vì nhận Hiệp lễ là nhạn chính Đức Kitô hằng sống này, Đấng biến đổi chúng ta từ bên trong, và chuẩn bị cho chúng ta vào nước trời”.

Đức Thánh Cha dựa bào bài đọc Tin Mừng Chúa Nhật để suy tư, một bài đọc chứa đựng phần thứ hai của diễn từ Chúa Giêsu về Thánh Thể. Chúa Giêsu tự trình bày Ngài cho chúng ta là “bánh hằng sống từ trời xuống”, và thêm, “bánh mà Ta ban chính là thịt tôi để cho thế gian được sống”.

Khi Chúa nói, “Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi”, người dân hiểu rằng “Ngài đang mời gọi họ đi vào sự hiệp thông với Ngài, để ‘ăn’ Ngài, nhân tính của Ngài, để cùng thông phần với Ngài”, quà tặng sự sống của Ngài cho thế gian.

“Bánh hằng sống, bí tích Mình và Máu Chúa Kitô, đến để trao ban cách nhưng không tại bàn tiệc Thánh Thể”, Đức Giáo Hoàng nói. “Quanh bàn tiệc chúng ta thấy rằng điều nuôi dưỡng và làm no thỏa chúng ta về mặt thiêng liêng ngày hôm nay và vĩnh cửu. Mỗi lần chúng ta tham dự vào Thánh Lễ, theo một nghĩa nhất định, là chúng ta đang dự phần vào thiêng đàng tại thế, vì từ lương thực Thánh Thể, Thân Mình và Máu Chúa Giêsu, chúng ta biết sự sống đời đời là gì”.

Chúa Giêsu, Đức Giáo Hoàng tiếp tục, không bao giờ mỏi mệt “việc mời chúng ta đến bàn tiệc của Ngài để no thỏa chúng ta với Ngài, ‘bánh hằng sống từ trời xuống’”. Khi chúng ta nuôi dưỡng chính bản thân chúng ta bằng bánh này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc, “thì chúng ta có thể đi vào sự hòa hợp trọn vẹn với Đức Kitô, với những tâm tình của Ngài, với cách hành động của Ngài”.

Đan Sĩ (Vatican News)