Skip to main content
Đức Giáo Hoàng cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật tại Kaunas, Lithuania, 23/09/2018  (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng trong Thánh Lễ tại Lithuania: Qua việc đón tiếp các trẻ nhỏ, chúng ta đón tiếp Chúa Giêsu

Kaunas, Lithuania, 23/09/2018 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bắt đầu ngày thứ hai trong Chuyến Tông Du Lần Thứ 25 của Ngài đến các Nhà Nước Vùng Baltics được gợi hứng bởi Bài Tin Mừng trong ngày từ phụng vụ Chúa Nhật XXV Thường Niên (Mc 9:30-37).

Chúa Giêsu với các môn đệ của Ngài

Chúa Giêsu “đang đi được nửa đoạn đường lên Jerusalem, Đức Giáo Hoàng Phanxicô bắt đầu. VÌ Ngài biết là chặng cuối “sẽ đi kèm với những thời khắc thử thách và đớn đau”, Chúa Giêsu muốn chuẩn bị cho các môn đệ của Ngài và “muốn họ canh tân lại chọn lựa đi theo Ngài của các vị”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói.

Các môn đệ của Lithuania

Sau đó Đức Giáo Hoàng Phanxicô so sánh điều mà các môn đệ của Chúa Giêsu đối diện với điều mà các môn đệ của Lithuania đã đối diện trong “kinh nghiệm thập giá” của họ.

Những thế hệ trước vẫn mang lấy những vết sẹo của giai đoạn chiếm giữ, tức giận trước những người đã bị trục xuất, sự không chắc chắn về những người không bao giờ trở lại, sự xấu hổ vì những người là những kẻ đưa tin và những kẻ phản bội.

Bài Đọc Thứ Nhất (Kn 2:10-12), “nói về những người công chính bị bách hại...vì sự tốt lành của họ”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục.

Biết bao nhiêu người trong các bạn có thể trước hết đồng hóa, hay trong lịch sử của một vài thành viên gia đình, với đoạn mà chúng ta vừa nghe?

Đức Giáo Hoàng đặt câu hỏi. Rồi Ngài nói rằng người dân Lithuania, những người vẫn rùng mình khi họ nghe từ “Siberia”, có thể nói với Gia-cô-bê trong Bài Đọc Thứ II: “họ thèm muốn, họ giết hại...” (x. 4:2).

Ký ức của quá khứ

Tìm kiếm quyền lực, giống như các môn đệ đã thực hiện, “là dấu chỉ của những người thất bại trong việc chữa lành những ký ức của quá khứ”, Đức Giáo Hoàng nói tiếp. Chỉ tập trung vào những người tốt hơn, “những người hành động với phẩm giá lớn lao hơn” của quá khứ, chối bỏ lịch sử ấy, Đức Giáo Hoàng nói. Ngài gọi quá khứ ấy là “vẻ vang”, vì quá khứ ấy được lấp đầy bằng “sự hy sinh, niềm hy vọng và cuộc vật lộn với đời sống dành cho sự phục vụ và lòng trung thành trong công việc”.

Phương dược của Chúa Giêsu

Chúa Giêsu mang lại phương dược để chữa lành “cuộc tranh giành quyền lực này” và “sự chối bỏ sự hy sinh”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích. Chúa Giêsu, vị thầy, đặt vào giữa các môn đệ “một trẻ nhỏ có thể chỉ kiếm được một xu” khi làm điều mà không ai khác muốn làm. “Ai là người mà Chúa Giêsu muốn đặt vào giữa chúng ta ngày nay, vào buổi sáng Chúa Nhật này?” Đức Giáo Hoàng hỏi – những dân tộc thiểu số, người thất nghiệp, người di dân, người già cả, người cô đơn, những người trẻ mất gốc ngày nay?

Giáo Hội được mời gọi để đặt những người này vào giữa các môn đệ của ngày nay, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói. Do đó, không ai có thể biện minh là họ đã không thấy những người này. Ở trên hành trình, ra đi, cũng có nghĩa là dừng lại đôi khi, “để gác sang một bên những lo lắng của chúng ta...để chú ý...để lắng nghe....để đồng hành với những người bị bỏ mặc bên vệ đường”, Đức Giáo Hoàng nói. Do đó chúng ta học, giống như các môn đệ đã học, “rằng trong khi đón tiếp một trẻ nhỏ, chúng ta đón tiếp chính Chúa Giêsu”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc khi nói, một sự đón tiếp như thế sẽ giúp cho Chúa Giêsu “chữa lành ký ức của chúng ta”, và “làm cho ký ức ấy được hết mọi người biết rằng Chúa Giêsu Kitô là niềm hy vọng thật sự của chúng ta”.

Âu Dương Duy (Vatican News)