Skip to main content
ĐGH Phanxicô cúi chào một người dân tộc trong Thánh Lễ tại Temuco, Chile, 17/1/2018 (AFP)

Đức Giáo Hoàng Trong Thánh Lễ Tại Temuco, Chile: "Hãy Là Những Người Kiến Tạo Sự Hiệp Nhất"

Temuco, Chile, 18/01/2018 (MAS) – Trong bài giảng Lễ vào Thứ Tư tại Temuco, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mời gọi các dân tộc thiểu số của Chile hãy tìm kiếm sự hiệp nhất mà Chúa Giêsu nói đến: Để họ được nên một(Ga 17:21).

Đức Giáo Hoàng nói về vẻ đẹp của Araucania, tạ ơn Thiên Chúa vì đã cho Ngài đến thăm nơi này và người dân ở đây.

Phong cảnh này nâng tâm hồn chúng ta lên tới Thiên Chúa, và thật dễ dàng để thấy bàn tay của Chúa trong mọi tạo vật. Nhiều thế hệ nam nữ đã yêu mến mảnh đất này bằng một lòng biết ơn nồng nàn, Đức Giáo Hoàng nói.

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Tại Temuco, Chile

Lời Chào đặc biệt đến người dân tộc thiểu số Chile

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dừng lại để chào một cách đặc biệt các thành viên của dân tộc Mapuche, cũng như là các dân tộc thiểu số khác đang sống ở những vùng đất miền nam này: Người Rapanui (từ Đảo Phục Sinh), người Aymaria, người Quechua và người Atacameños, và nhiều nhóm khác nữa.

Ngài nói họ đang cử hành Thánh Thể trong một bầu khí tạ ơn nhưng cũng là bầu khí u sầu và đớn đau.

Chúng ta làm thế nơi vòm trời Maqueue này, vốn là địa danh của những vi phạm tàn bạo về nhân quyền. Chúng ta dâng Thánh Lễ này cho hết mọi người đã chịu khổ và đã chết, và cho những người hằng ngày đang mang lấy gánh nặng của nhiều bất công. Hy tế của Chúa Giêsu trên thập giá sẽ mang lấy hết tội lỗi và nỗi đau của các dân, để cứu chuộc nó.

Sự hiệp nhất trong sự đồng hóa

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục cảnh báo về hai cơn cám dỗ nhầm lẫn giữa sự hiệp nhất với sự đồng hóa và về việc áp đặt sự hiệp nhất qua bạo lực.

Ngài nói, Chúa Giêsu không xin Cha Ngài để tất cả mọi người đều bình đẳng hoặc giống nhau, vì sự hiệp nhất thì không có nghĩa là cào bằng hoặc dập tắt hết mọi khác biệt.

Sự hiệp nhất, Đức Giáo Hoàng nói, không phải là ngẫu tượng hoặc là kết quả của một sự tháp nhập cưỡng ép; đó không phải là một sự hòa hợp được mua với cái giá là để một số người ở bên lề.

Đức Thánh Cha nói rằng sự hiệp nhất được Chúa Giêsu mang lại và tìm kiếm là bao gồm hết mọi nền văn hóa và nhìn nhận những đóng góp độc đáo của chúng cho mảnh đất đầy phúc lành này.

Hiệp nhất là một sự đa dạng được hòa giải, vì nó sẽ không cho phép những sai trái cá nhân hay cộng đồng được thực hiện nhân danh nó, Đức Giáo Hoàng nói.

Hiệp nhất qua bạo lực

Nhưng Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói sự hiệp nhất được xây dựng trên sự tôn trọng và tình liên đới và rằng sự hiệp nhất không thể chấp nhận bất cứ phương thế nào để đạt nó.

Ngài nói về hai kiểu bạo lực đang đe dọa sự hiệp nhất.

Trước hết, chúng ta phải tỉnh thức trước việc đồng thuận với những thỏa thuận lịch sự vốn sẽ không bao giờ được đưa vào thực hiện.

Thứ hai, Ngài khẳng định rằng một nền văn hóa tôn trọng nhau không thể được đặt trên những hành động bạo lực và sự hủy diệt vốn mang lấy kết cục là lấy đi mạng sống con người.

Bạo lực cuối cùng biến căn nguyên công bằng nhất thành một lời nói dối, Ngài nói.

Bạo lực giống như là nham thạch

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói hai cơn cám dỗ nay đối với sự hiệp nhất qua bạo lực thì giống như nham thạch của một núi lửa sẽ quét sạch và đốt hết mọi sự trên đường của nó, để lại dấu vết là sự vô sinh và tàn phá.

Ngài nói con đường đích thực của sự hiệp nhất hệ tại ở tình trạng bất bạo động tích cực, như một phong cách chính trị vì hòa bình’”.

Sau cùng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi các dân tộc thiểu số của Chile hãy dâng lời cầu nguyện của họ lên Chúa Cha cùng với Chúa Giêsu để chúng ta cũng nên một; làm cho chúng ta trở thành những người thợ lành nghề của sự hiệp nhất.

Đan Sĩ (Theo Vatican News)