Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô hôn nhẫn Đức Giáo Hoàng Hưu Benedict XVI (ANSA)

Đức Giáo Hoàng và Đức Giáo Hoàng Hưu đều viết ủng hộ Quỹ Ratzinger

Vatican, 16/11/2018 (MAS) – Hai lá thư gửi cho Cha Federico Lombardi, S.J., Chủ Tịch Quỹ Ratzinger: lá thư thứ nhất, đề ngày 12/11, từ Đức Giáo Hoàng Hưu Benedict XVI, và lá thư thứ hai, đề ngày 13/11, từ Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Những lá thư này được viết để đánh dáu việc khai mạc Hội Nghị Quốc Tế 2018 “Quyền nền tảng và những mâu thuẫn trong các quyền”, được tổ chức bởi Quỹ Joseph Ratzinger-Benedict XVI tại Rôma.

Lá thư của Đức Benedict

Đức Giáo Hoàng Hưu Benedict XVI thể hiện sự tôn trọng của Ngài đối với chủ đề cho hội nghị năm nay. Trong lá thư của Ngài, Ngài nhắc lại “sự tôn trọng ngay đối với sáng kiến” khi lần đầu tien sự kiện này được thông báo cho Ngài, và nói rằng Ngài coi hội nghị “là cực kỳ hữu ích”. Ngài trân trọng sáng kiến này cách đặc biệt, Ngài nói, vì thật quan trọng để thảo luận “các vấn đề của ‘việc áp dụng các quyền’” cũng như là “mối nguy ‘phá huỷ ý tưởng về Quyền’”.

Chủ đề này, Đức Giáo Hoàng Hưu nói, là nền tảng để bảo vẹ nền tảng cần thiết “để sống cùng nhau như gia đình nhân loại”, khi đây là chủ đề mà, Ngài tin, “xứng đáng để được đặt vào trung tâm của một sự suy tư sâu và có hệ thống”. Ngài nhìn nhận rằng đây rõ ràng là điều mà hội nghị mong muốn đạt tới.

Lá thư của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Lá thư của Đức Giáo Hoàng Phanxicô bắt đầu bằng việc chúc cho hết mọi diễn giả và tham dự viên tại hội nghị “công việc sinh hoa trái”. Ngài nói về sự phù hợp của Hội Nghị mà ngay nay mang lại, khi chúng ta tiến gần đến dịp kỷ niệm 70 năm Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc. Đức Giáo Hoàng coi dịp này không chỉ như là một cơ hội để vui mừng tưởng nhớ về Tuyên Ngôn nhưng còn là dịp để “đặt vào một suy tư sâu về ứng dụng và sự phát triển của nó trong tầm nhìn về Nhân Quyền trong thế giới và thời đại hôm nay”.

Đức Giáo Hoàng đề cập rằng trong Bài Diễn Từ trước Ngoại Giao Đoàn năm ngoái, được dành cách cụ thể cho Tuyên Ngôn này, Ngài “nhận thấy rằng mục đích của tuyên ngôn là xóa bỏ những bức tường gây chia rẽ gia đình nhân loại và yêu thích sự phát triển con người toàn diện”. Ngài nói rằng khi nhiều năm trôi qua “những quyền mới” đã hình thành và rằng, đôi khi, những quyền này trái ngược nhau mở ra “một loạt các vấn đề đang có liên hệ sâu sắc đến nền tảng của khái niệm về quyền”.

“Đức Giáo Hoàng Benedict XVI”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục, “đã chiếu ánh sáng vào những khẩn thiết của những chủ đề này và can thiệp cách có thẩm quyền, cả trong tư cách một nhà tư tưởng và là một mục tử”. Vì lý do này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích, Đức Benedict XVI đã được trao bằng danh dự về Luật.

Sau cùng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô thể hiện mong muốn của Ngài là qua sự gợi hứng của “Đức Giáo Hoàng Hưu khả kính của chúng ta”, hội nghị sẽ giúp góp phần nhấn mạnh một vấn đề thiết yếu có liên quan đến việc bảo vệ Phẩm Giá Con Người và Sự Phát Triển Toàn Diện.

Đan Sĩ (Vatican News)