Skip to main content
Đức Hồng Y Raymond Leo Burke (Steve Jalsevac / LifeSiteNews)

Đức Hồng Y Burke: Quyền Bính Của Đức Giáo Hoàng Chỉ Có Được Từ Sự Vâng Phục Thiên Chúa

Rôma, Ý, 09/04/2018 (MAS) – Nói vào Thứ Bảy tại Rôma, Đức Hồng Y Raymond Leo Burke đã nói rằng Đức Giáo Hoàng là thẩm quyền cao nhất trong Giáo Hội, nhưng vì quyền của Ngài có từ luật thánh, nên người tín hữu buộc phải chối bỏ giáo huấn của vị giáo hoàng nếu giáo huấn ấy vượt ra bên ngoài của lề luật thánh.

“Theo Thánh Kinh và Thánh Truyền, Đấng Kế Vị Thánh Phêrô sẽ vui hưởng quyền lực mang tính hoàn vũ, bình thường và lập tức trên hết mọi người tín hữu”, Đức Hồng Y Burke nói trong một buổi hội thảo về sự bối rối trong Giáo Hội, được tổ chức tại Rôma vào ngày 7/4.

“Bởi vì quyền bính này xuất phát từ chính Thiên Chúa, nên nó bị giới hạn bởi luật tự nhiên và luật thánh”, Ngài nói tiếp, “quyền lực này là những thể hiện của sự thật và sự tốt lành vĩnh cửu và bất biến vốn xuất phát từ Thiên Chúa, được mạc khải trọn vẹn nơi Đức Kitô và đã được truyền lại trong Giáo Hội một cách không ngừng nghỉ”.

“Do đó, bất cứ một sự thể hiện giáo lý hay thực hành nào không phù hợp với Mạc Khải Thánh, chứa đựng trong Thánh Kinh và Truyền Thống Giáo Hội, thì không thể lập thành một sự thi hành đúng sứ vụ Tông Đồ Phêrô và phải bị người tín hữu bác bỏ”.

Đức Hồng Y Burke hiện diện cùng Đức Hồng Y Walter Brandmueller, Đức Giám Mục Athanasius Schneider, triết gia Marcello Pera, các giáo sư Renzo Puccetti và Valerio Gigliotti, và ký giả Francesca Romana Poleggi.

Buổi hội thảo, đã được tổ chức như một phần để vinh danh những di chúc sau cùng của Đức Cố Hồng Y Carlo Caffarra, nguyên tổng giám mục giáo phận Bolona, với chủ đề: “Giáo Hội đang đi về đâu?”

Chủ đề nhỏ: “Chỉ người mù mới khước từ có sự rối rem trong Giáo Hội”, được trích từ một trong những bài phỏng vấn sau cùng của Đức Hồng Y Caffarra trước khi Ngài qua đời vào ngày 06/09/2017.

Các chủ đề tại buổi hội thảo gồm những câu hỏi về giáo lý của Giáo Hội về các vấn đề luân lý tính dục; vấn đề lương tâm và khái niệm “biện phân”; và những giới hạn về thẩm quyền và tính bất khả ngộ của giáo hoàng, điều mà Giáo Hội dạy là chỉ áp dụng trong những trường hợp những lời nói công khai nhất định về đức tin và luân lý.

Đức Hồng Y Burke trình bày một bài nói dài khi hoạch ra cả quyền bính và những giới hạn của quyền bính ấy là gì. Ngài cũng bàn về điều mà Ngài tin là vai trò của các giám mục và người tín hữu là gì khi vị giáo hoàng được nghĩ là đã bước ra ngoài những giới hạn.

Đức Hồng Y Burke giải thích rằng trong khi cả vị giáo hoàng và giám mục đều cùng chung phần chăm sóc giáo hội hoàn vũ, thì chỉ một mình đức giáo hoàng mới “thực thi sự trọn vẹn của quyền lực, để sự hiệp nhất của Giáo Hội hoàn vũ được bảo vệ và cổ võ cách hiệu quả”.

“Thật rõ ràng là sự trọn vẹn về quyền bính đã được chính Đức Kitô mang lại chứ không phải bởi bất cứ một quyền bính con người nào hay một thiết chế công nào, và do đó, quyền bính ấy chỉ được thực thi trong sự vâng phục với Đức Kitô”, Ngài nói tiếp.

Ngài lập luận rằng ngay từ khởi đầu của Giáo Hội, thì ý tưởng về “sự trọn vẹn quyền bính” này đã được định nghĩa rõ ràng và rằng nó được hiểu đúng là nó không cho phép những hành động nhất định được thực hiện bởi Vị Giáo Hoàng Rôma”.

Đức Hồng Y Burke nói, “Chẳng hạn, vị giáo hoàng không thể đi ngược lại Đức Tin Tông Truyền. Hơn thế, vì thiện ích và vì trật tự tốt lành của Giáo Hội, thì đó là một quyền bính được sử dụng một cách dè chừng và bằng sự cẩn trọng lớn lao nhất”.

Khi hỏi chúng ta nên chỉnh đức giáo hoàng thế nào nếu vị ấy bước qua những giới hạn quyền bính của mình, thì Đức Hồng Y Burke nói có hai bước, mà Ngài gọi là “một câu trả lời vắn gọn và tiên quyết, dựa trên luật tự nhiên, trên Tin Mừng và trên truyền thống giáo luật”.

Trước hết, Đức Hồng Y nói, “việc chỉnh sửa một lỗi giả định hoặc sự bỏ bê nhiệm vụ của Ngài cần phải được nói trực tiếp với Vị Giáo Hoàng; và sau đó, nếu vị ấy tiếp tục phạm lỗi hoặc không trả lời, thì cần phải tuyên bố công khai”.

“Vì Giáo Hoàng Rôma – giống như mọi tín hữu – chịu trách nhiệm trước Lời Thiên Chúa, trước niềm tin Công Giáo và là người bảo vệ sự vâng phục của Giáo Hội và, theo nghĩa này, là tôi tớ của mọi tôi tớ”.

Ngài nhấn mạnh rằng Ngài tin những người Công Giáo nhiệt thành phải luôn dạy và bảo vệ sự toàn vẹn quyền bính mà Đức Kitô đã trao cho “Vị Thầy Cả của Ngài trên trái đất”. Nhưng đồng thời, họ phải dạy và bảo vệ quyền bính “trong giáo huấn của Giáo Hội và bảo vệ Giáo Hội là Thân Mình Mầu Nhiệm của Đức Kitô”.

Đức Hồng Y Joseph Zen, giám mục hưu Hong Kong, không hiện diện, nhưng đã gửi một đoạn video ngắn được ghi vào ngày 28/02, khi nói rằng mặc dù Ngài không thể đi đến dự buổi hội thảo, nhưng Ngài ở đó bằng cầu nguyện và tâm hồn của Ngài.

Đức Hồng Y Zen, một vị đã lên tiếng cách mạnh mẽ trước một thỏa thuận có thể giữa Tòa Thánh và chính phủ Trung Quốc, nói rằng Giáo Hội là một đại gia đình, và rằng ở trung tâm của gia đình là Tòa Thánh, vốn rất quan trọng.

Ngài nhấn mạnh rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô thích nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các vùng ngoại biên, nhưng nói rằng, “vào lúc này, vùng ngoại biên của chúng tôi, Trung Quốc...đang quá khó khăn, khó khăn vô cùng”, và rằng “nhiều tiếng nói từ vùng ngoại biên này đã không vào được trung tâm của Giáo Hội”.

“Chúng tôi có mong muốn lớn lao là có nhiều sự liên lạc hơn nữa giữa trung tâm và ngoại biên”, Ngài nói tiếp, “vì nếu người muốn giúp Giáo Hội tại Trung Quốc, thì người ta phải biết đất nươc này”, chứ không phải chỉ những con số thống kê hay điều đọc được từ sách vở.

“Vào lúc này, chúng tôi e rằng trung tâm các vị ấy không đưa ra một quyết định thật sự giúp cho Giáo Hội lớn lên. Đây là điều làm lo lắng nhiều người”, Ngài nói.

Đan Sĩ (Theo CNA)