Skip to main content
Đức Hồng Y Carlo Caffarra (CNS photo/Paul Haring)

Đức Hồng Y Caffarra, Một Trong Bốn Vị Hồng Y 'Dubia' Đã Qua Đời Ở Tuổi 79

Bologna, 07/09/2017 (MAS) – Đức Hồng Y Carlo Caffarra, một trong bốn vị hồng y đã nộp bản ‘dubia’ lên Đức Giáo Hoàng Phanxicô, đã qua đời ở tuổi 79.

Đức Hồng Y đã phục vụ trong vai trò Tổng Giám Mục được 11 năm từ 2004 đến 2015, và đã được Đức Giáo Hoàng Benedict XVI vinh thăng Hồng Y năm 2006.

Đức Hồng Y Caffarra là một trong bốn vị - cùng với các Đức Hồng Y Joachim Meisner, Walter Brandmüller và Raymond Leo Burke – là những vị đã trình bày bản ‘dubia’ lên Đức Giáo Hoàng Phanxicô yêu cầu Ngài làm rõ những tranh cãi quanh Amoris Laetitia.

Sự ra đi của Ngài diễn ra chỉ hai tháng sau sự ra đi của Đức Hồng Y Meisner, để lại chỉ còn hai vị hồng y ‘dubia’.

Vào Tháng 6, được biết là bốn vị hồng y đã tìm kiếm một cuộc tiếp kiến riêng với Đức Giáo Hoàng sau khi Ngài không trả lời các câu hỏi của các vị, nhưng đã không nhận được một sự phúc đáp nào.

Đan Sĩ (Theo Catholic Herald)