Skip to main content
Đức Hồng Y Kevin Farrell, bộ trưởng Thánh Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Đời Sống (Daniel Ibanez)

Đức Hồng Y Farrell một lần nữa nói các linh mục 'không có uy tín' cho việc chuẩn bị hôn nhân

Dublin, Ireland, 06/07/2018 (MAS) – Vị đứng đầu cơ quan về giáo dân, gia đình và đời sống của Vatican đã nói rằng các linh mục không có uy tín hay kinh nghiệm để chuẩn bị cho các đôi bạn kết hôn. Vị quan chức này thực hiện những nhận xét tương tự cho các nhà lãnh đạo Công Giáo vào năm 2017.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Công Giáo Ai-len Intercom, Đức Hồng Y Kevin Farrell, bộ trưởng Thánh Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Đời Sống, đã nói rằng “các linh mục không phải là những người tốt nhất để đào luyện người khác cho đời sống hôn nhân”.

“Các vị ấy không có uy tín; các vị ấy chưa bao giờ sống kinh nghiệm; các vị ấy có thể biết về thần học luân lý, thần học tín lý về mặt lý thuyết, nhưng khởi đi từ đó để áp dụng thần học vào trong thực hành sống hằng ngày....các vị ấy không có kinh nghiệm”, Đức Hồng Y nói thêm.

Tháng 9 năm ngoái, khi nói với một cuộc họp của các nhà lãnh đạo Công Giáo tại Ireland, Đức Hồng Y Farrell nói rằng các linh mục “không có uy tín khi nói về việc sống thực tại của hôn nhân”, kêu gọi người giáo dân hãy tổ chức và quản lý các chương trình đào tạo về việc chuẩn bị hôn nhân.

Tông huấn 2016 Amoris Laetitia của Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi một sự chú ý mới đối với các chương trình chuẩn bị hôn nhân, với sự tập trung đặc biệt đến việc “đặt nền móng công việc chuẩn bị hôn nhân theo tiến trình khai tâm Kitô Giáo qua việc đưa ra sự kết nối giữa hôn nhân, phép rửa, và các bí tích khác”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô khích lệ sự tham gia “của các đôi bạn truyền giáo”, “các nguồn mục vụ” và toàn thể “cộng đoàn giáo xứ” trong việc chuẩn bị hôn nhân.

“Có nhiều cách hợp pháp để lên kết cấu các chương trình chuẩn bị hôn nhân”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh, thêm rằng “mỗi một Giáo Hội địa phương sẽ biện phân cách tốt nhất để mang lại một việc đào luyện thích hợp mà không tách người trẻ ra khỏi bí tích”.

Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của bí tích hòa giải trong tiến trình chuẩn bị hôn nhân.

Sinh ra tại Irelan và được thụ phong linh mục vào năm 1978 là một thành viên của Tu Hội Đạo Binh Đức Kitô, Cha Farrell sau cùng đã tái định cư sang Washington, phục vụ trong vai trò giám đốc Trung Tâm Công Giáo Tây Ban Nha của Washington, trước khi trở thành nhân sự về tài chính của tổng giáo phận vào năm 1989.

Vào năm 2002, Ngài trở thành giám mục phụ tá của Washington, đóng vai trò là người điều phối tòa và tổng đại diện, một vai trò cố vấn chính cho Đức Hồng Y Theodore McCarrick, mà Đức Cha Farrell sống cùng tại một tòa nhà giáo xứ được tân trang lại của vùng phụ cận Kalorama của Washington.

Vào năm 2007, Đức Cha Farrell đã được bổ nhiệm làm Giám Mục Dallas. Ngài trở thành Bộ Trưởng tiên khởi của Thánh Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Đời Sống vào tháng 9/2016. Bộ đã được Đức Giáo Hoàng Phanxicô thành lập khi sáp nhập Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân và Hội Đồng Giáo Hoàng về Gia Đình, mời gọi bộ tập trung vào việc chuẩn bị hôn nhân, đào luyện gia đình, và cổ võ việc tông đồ giáo dân.

Đức Cha Farrell trở thành Hồng Y vào Tháng 11/2016.

Đan Sĩ (Theo CNA)