Skip to main content
Đức Hồng Y Walter Kasper (Bohumil Petrik)

Đức Hồng Y Kasper: Những Tranh Cãi Xoay Quanh Amoris Laetitia Đã Đi Đến Hồi Kết

Munich, Đức, 13/12/2017 (MAS) – Tranh cãi có liên quan đến Amoris Laetitia đã đi đến hồi kết, theo Đức Hồng Y Walter Kasper người Đức. Điều hơn nữa, Ngài khẳng định rằng việc tiếp nhận những người đã ly hôn và tái hôn vào các bí tích trong các trường hợp cá nhân là, theo quan điểm của Ngài, là cách giải thích đúng duy nhất về tông huấn hậu thượng hội đồng.

Viết cho phần chọn lựa ngôn ngữ Đức của Đài Vatican Radio, đức hồng y sáng giá đã khẳng định rằng “với việc đăng công khai chính thức lá thư từ Đức Giáo Hoàng Phanxicô gửi cho các giám mục vùng Buenos Aires, cuộc tranh cãi đớn đau về tông huấn Amoris Laetitia hy vọng là sẽ chấm dứt”.

“Đại đa số dân Thiên Chúa đã đón nhận tông huấn này bằng lòng biết ơn và giờ đây cảm thấy được xác quyết [trong lập trường này]”, Đức Hồng Y Kasper viết trong bài viết ngày 07/12. Ngài tố cáo những nhà phê bình về việc tạo ra một sai lầm của việc thực thi “chủ nghĩa khách quan luân lý một phía” vốn không thực thi công bằng đối với vai trò của lương tâm cá nhân có trong các hành vi luân lý.

Việc cho tiếp nhận người đã ly hôn tái hôn vào các bí tích trong những trường hợp cá nhân, như lá thư của Đức Giáo Hoàng đã gửi vào ngày 05/09/2016 cho các giám mục khu vực Buenos Aires của Argentina đồng tình, theo Đức Hồng Y Kasper, có nền tảng của nó trong giáo lý truyền thống, “đặc biệt là giáo lý của Thánh Thomas Aquinas và Công Đồng Trentô”.

Do đó, đức hồng y người Đức tiếp tục nói, lối giải thích này “nó không phải là một sự mới mẻ, mà là một sự canh tân lại một truyền thống cũ đối với những trào lưu tân học thuyết. Như các chuyên gia sáng giá của học thuyết của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã cho thấy, không có một sự trái nghịch nào với hai vị tiền nhiệm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô”.

Đức Hồng Y Kasper đã tố cáo “những nhà phê bình Amoris Laetitiavề việc trở thành con mồi cho “chủ nghĩa khách quan luân lý một phía” vốn coi thường “tầm quan trọng của lương tâm cá thể trong hành vi luân lý”.

Để chắc chắn, thì lương tâm phải chú ý đến những giới răn khách quan của Thiên Chúa, Đức Hồng Y Kasper tiếp tục. “Nhưng những giới răn có giá trị khách quan phổ quát (...) không thể được áp dụng một cách máy móc hoặc thuần túy theo suy luận logic đối với những hoàn cảnh cụ thể, thường là phức tạp và rắc rối”.

Trong khi không trả lời cách cụ thể cho các câu hỏi của bản dubia, Đức Hồng Y Kasper nhấn mạnh rằng theo quan điểm của Ngài, thì thật cần thiết để hỏi “việc áp dụng giới răn nào là việc áp dụng đúng, trước một hoàn cảnh cụ thể”.

Đức Hồng Y Kasper tranh luận xa hơn nữa rằng việc này “chẳng có liên hệ gì đến những vấn đề đạo đức theo hoàn cảnh vốn chẳng biết gì đến các giới răn phổ quát, đó không phải là về những ngoại lệ đối với giới răn, mà là về vấn đề lương tâm được hiểu theo hoàn cảnh nhân đức cẩn trọng”.

Đức Hồng Y so sánh vấn đề đến mức phân biệt, theo luật thế tục, giữa một kẻ sát nhân và một người thực hiện hành vi xử trảm trong các trường hợp diệt chủng.

Sau cùng, Đức Hồng Y Kasper viết rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô hiểu “một cách vững vàng nền tảng của Công Đồng Vatican II, một công đồng đã dạy rằng lương tâm là cốt lõi và đền thánh kín ẩn nhất của con người. Ở đó chỉ người ấy mà thôi với Thiên Chúa, mà tiếng nói của Ngài vang vọng đến tận các chiều sâu của con người (Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng, 16)”.

Joseph C. Pham (Theo CNA)