Skip to main content
Đức Hồng Y Reinhard Marx, Chủ tịch hội đồng giám mục Đức (AP)

Đức Hồng Y Marx Lên Án Việc Treo Thập Giá Trên Các Tòa Nhà Công

Munich, Đức, 02/05/2018 (MAS) – Đức Hồng Y Reinhard Marx đã phê bình quyết định treo thập giá trên tất cả các tòa nhà của chính quyền của chính quyền Bavaria.

Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Munich và Freising đã nói quyết định này sẽ tạo nên “sự chia rẽ” và “làm cho người dân chống lại nhau”.

“Nếu thập giá chỉ được coi là một biểu tượng mang tính văn hóa, thì thập giá vẫn chưa được hiểu đúng”, Đức Hồng Y nói. Thập giá là “một biểu tượng của sự chống lại bạo lực, sự bất công, tội lỗi và sự chết, chứ không phải là một biểu tượng của sự loại trừ người khác”.

Tuy nhiên, Đức Giám Mục Rudolf Voderholzer Giáo Phận Regensburg thì đón nhận quyết định này. Theo CNA, Đức Giám Mục nói: “Thập giá là một sự toát yếu của văn hóa Phương Tây. Đó là một sự thể hiện của văn hóa tình thương, lòng thương cảm và sự khẳng định sự sống. Thập giá thuộc về những nền móng của Châu Âu”.

Đó là lý do vì sao, đức giám mục nói, người dân Bavaria có truyền thống đặt thánh giá hơn là các biểu tượng khác trên các đỉnh núi của họ. “Không phải là quốc kỳ hay những biểu tượng khác của quyền bính con người, như những người khác có thể đã muốn thấy vào những lúc khác, nhưng là thập giá. Thập giá cần phải được thấy rõ ở mọi nơi, thập giá, dấu chỉ của ơn cứu độ và sự sống mà qua đó Đức Kitô là trời và đất, Thiên Chúa và con người hòa giải, các nạn nhân và những người thực hiện sát hại”.

Nhà lãnh đạo vùng Bavaria Markus Söder đã thông báo chính sách vào tuần qua, nói rằng nó sẽ phản ánh “căn tính văn hóa và sự ảnh hưởng Kitô Giáo-Phương Tây” của bang.

Đan Sĩ (Theo Catholic Herald)